Goedkeuring en terugbetaling

Op basis van het aanvraagformulier en de nodige bewijsstukken geeft AGION zijn akkoord. Het akkoord omvat o.a. het maximaal leningsbedrag.
Als het maximale leningsbedrag uit het leningscontract wordt overschreden, zal AGION een aanvullende beslissing nemen.

Na het akkoord ondertekent u een leningscontract. Dit contract omvat:

  • de (maximale) bedragen,
  • de termijnen,
  • de verwijlinteresten en
  • de procedures  die gelden bij de lening.

Vervolgens kan u de werken laten uitvoeren. Na het plaatsen van de zonnepanelen en de werken om de energie-efficiëntie te verhogen wordt het (definitieve) leningsbedrag opgenomen en begint de terugbetaling van de lening.