Luchtkwaliteit

Luchtkwaliteit in schoolgebouwen is van belang voor het comfort en de gezondheid van de leerlingen en leerkrachten. Bovendien heeft een slechte luchtkwaliteit een negatieve invloed op de leerprestaties. Ventilatiewerken zijn sinds het coronavirus versneld subsidiabel. Ook vervanging van buitenschrijnwerk is vanaf 9 september versneld subsidiabel.

Scholen uit het vrij gesubsidieerd onderwijs kunnen ventilatiewerken en vervanging van buitenschrijnwerk aanvragen via de standaardprocedure bij AGION waarbij een afwijking op de chronologie van de wachtlijst zal worden toegestaan indien het dossier enkel werken omvat die voldoen aan onderstaande voorwaarden.

  • Onder ventilatiewerken verstaan we alle benodigde werken voor de realisatie van een ventilatiesysteem C of D, al dan niet met CO²-sturing. Indien voor een ventilatiesysteem C met mechanische afzuiging wordt gekozen komt ook het plaatsen van de ventilatieroosters mee in aanmerking. Bij uitbreiding komen ook niet mobiele luchtzuiveringsinstallaties in aanmerking op plaatsen waar geen of onvoldoende ventilatie kan gerealiseerd worden.

Wij raden aan om u voor ventilatiewerken te laten adviseren door een architect en/of gespecialiseerd studiebureau. Meer informatie en aanbevelingen vindt u in onze uitgebreide rubriek binnenluchtkwaliteit.

  • Onder vervanging van buitenschrijnwerk verstaan we alle benodigde werken om het bestaande buitenschrijnwerk te vervangen door nieuwe, thermisch performante profielen en beglazing die natuurlijke ventilatie mogelijk maken. Geïntegreerde insecten- en zonnewering komen ook in aanmerking.

We raden aan om in alle les- en verblijfruimtes voldoende opengaande delen te voorzien en de nodige aandacht te besteden aan een performante zonnewering. Een maximale Uw waarde van 1,5 W/m²K is na te streven.

Hebt u vragen? Neem contact op via rf@agion.be

 

ventilatierooster-plafond.jpg