Bouwprogramma

Verscholen tussen de Gentse gevels ligt het 140-jaar oude Sint-Lievenspoortklooster van de Zusters van Liefde. Het project omvat voornamelijk de renovatie van het voormalig kloostergebouw naar een school voor buitengewoon basisonderwijs. Deze wordt uitgerust met klaslokalen, vaklokalen en aangepast sanitair. Verder zal er ook een administratieve zone ingericht worden en wordt de bestaande kapel omgevormd tot turnzaal. De huidige binnenkoer wordt afgebroken en deels vervangen door een nieuwe polyvalente zaal met hierboven een speelplaats. Om de circulatie te verbeteren worden er doorbraken gemaakt in de bestaande gevels en komt er een nieuwe verbinding door middel van een passerelle over twee niveaus. Daarnaast wordt er ook voorzien in de aanleg van open speelplaats en parkeerruimte. Dit alles voor 200 leerlingen en 100 begeleiders. Het totale project omvat 5.600 m².

Projectfoto's

Buitenaanzicht

Binnenaanzicht