Bouwprogramma

Het project in Lokeren houdt de bouw van een nieuwe basisschool, kleuterschool en sportzaal in. De stad Lokeren wil met haar investering ruimte creëren voor 360 kleuters en leerlingen. Het gebouw is voorzien van ruime lokalen, veel speelruimte en gemoderniseerde technologie zoals smartboarden en toegangscontrole. De school bleef open tijdens de werken terwijl containerklassen tijdelijk onderdak boden aan de leerlingen.

De nieuwbouw en renovatiewerken zijn gefaseerd ingedeeld:

  • fase 1:  januari 2010 - augustus 2010: nieuwbouw lagere school (klaslokalen, sanitair, kantoren, vergaderruimtes, overdekte speelplaats en refter)
  • fase 2:  augustus 2010 - augustus 2011: nieuwbouw kleuterpaviljoen, sporthal en renovatie bestaande schoolgebouw met mariabeeld en tongewelf

De aanleg van groendaken, grasdallen en wateropvangsystemen beklemtonen het groene karakter van de school. De speelplaats en omgeving naast de school is voorzien van voldoende groenaanleg rondom de oude kastanjeboom. De gekleurde kokers waar de trappenhallen zich bevinden zijn de blikvangers van het project. De kokers zijn uitgevoerd in gekleurde polycarbonaat en dienen als herkenningspunt voor de kinderen.

Projectfoto's

Buitenaanzicht

Binnenaanzicht