Bouwprogramma

De campus van het Technisch Instituut Sint-Paulus in Mol is uitgebreid met een nieuwbouw, van ruim 2.300m² met hoofdzakelijk klassen en lokalen voor technologische opvoeding. Dit is een ‘virtuele middenschool’. Dit houdt in dat de eerstegraadsleerlingen van de verschillende scholen van de schoolgemeenschap de technologische vakken volgen op de campus. Hierdoor komen de leerlingen meer in aanraking met de technische opleidingen, waarbij de drempel voor het technisch onderwijs verlaagd wordt.

In functie van het brede schoolconcept is het plan opgesplitst in niveaus. Een beperkt aantal niveaus kan voorbehouden worden voor bepaalde gebruikers. Zo bevindt het grote wetenschapslokaal met keuken zich, omwille van de polyvalentie, op het gelijkvloers, om bijvoorbeeld een groep mensen te ontvangen. De brede circulatieruimte kan zo mee dienst doen als ontvangsthal.