03 oktober 2022

Indienen meerwerken en prijsziening voor bijkomende subsidiëring

Bijkomende subsidie voor hoge kosten van meerwerken en prijsherzieningen?

Dien ze in via aparte bisfacturen en bisstaten!
Meerwerken en prijsherzieningen op de gewone facturen, komen immers niet in aanmerking voor bijkomende subsidiëring.

Meer informatie over de voorwaarden en modaliteiten van meerwerken en prijsherzieningen

De indiening van bisstaten heeft ook een impact op het de eindafrekening:

  • Meerwerken of prijsherzieningen op de gewone facturen, neemt u op in de eindafrekening gewone facturen.
  • Facturen van meerwerken of prijsherzieningen ingediend als bisstaat, neemt u op in de eindafrekening meerwerken en prijsherzieningen.

Bij eindafrekening zijn er geen rechtzettingen van indieningswijze mogelijk.
Meer informatie over meerwerken en prijsherzieningen bij eindafrekening

Vanaf 1 januari 2023 zal het niet meer mogelijk zijn ingediende bisstaten van meerwerken en prijsherzieningen te verplaatsen naar de eindafrekening gewone facturen.

Bisfacturen van meerwerken en prijsherzieningen die al u heeft ingediend, kan u nog annuleren en indienen als gewone facturen tot en met 31 december 2022. Nadien zijn geen rechtzettingen meer mogelijk.