13 november 2023

Laatste kans om ‘School van Vlaanderen’ te worden

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts lanceert de derde en laatste oproep voor het scholenbouwprogramma ‘Scholen van Vlaanderen’. In totaal realiseert dit programma voor liefst € 1 miljard extra schooloppervlakte, waar 85.000 leerlingen een mooie plaats krijgen. Scholen kunnen nog tot en met 27 februari 2024 hun aanvraag indienen. Modale Vlamingen zullen trouwens mee kunnen investeren in deze scholen: het kapitaal zal opengesteld worden voor particuliere middelen. Je kan dan in de toekomst zelf ook aandeelhouder worden van de nieuwe scholen. “Deze scholen worden meer dan ooit de scholen voor Vlaanderen en van Vlaanderen”, zegt Weyts. “We geven mensen de kans om letterlijk mee te investeren in onderwijskwaliteit en de toekomst van onze kinderen”.

Vlaanderen investeert deze regeerperiode € 3 miljard in schoolinfrastructuur: nog eens € 500 miljoen méér dan in de vorige regeerperiode. Deze investeringen gebeuren op verschillende manieren en via verschillende kanalen, zoals renovatie van bestaande gebouwen, tijdelijk huren van extra gebouwen en uitbreidingswerken. Om nieuwe scholen te bouwen is de DBFM-formule (Design, Build, Finance, Maintain – Ontwerpen, Bouwen, Financieren, Onderhouden) erg succesvol gebleken. Bij dit soort publiek-private-samenwerking is het de school die een eigen invulling geeft aan de plannen, maar een private partner die vervolgens de financiering aanreikt, de verlangens van de school uitwerkt tot aanbestedingsklare projecten en alles in de markt zet. Zo worden de schoolbesturen maximaal ontlast.

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts lanceert nu de derde en laatste projectoproep van het scholenbouwprogramma ‘Scholen van Vlaanderen’. Alle schoolbesturen van het gesubsidieerd onderwijs hebben nu nog tot en met 27 februari 2024 de kans om hun project in te dienen. ‘Scholen van Vlaanderen’ is in totaal goed voor een investeringsgolf van € 1 miljard of ongeveer 465.000 m² extra schooloppervlakte, waar 85.000 leerlingen terecht kunnen. Dit investeringsprogramma kadert in het Masterplan Scholenbouw 2.0 en het Relanceplan Vlaamse Veerkracht van de Vlaamse Regering. In de vorige 2 oproepen van ‘Scholen van Vlaanderen’ werden reeds 65 projecten geselecteerd. Er komen verspreid over heel Vlaanderen en inclusief Brussel nieuwe basisscholen, nieuwe secundaire scholen, nieuwe scholen voor buitengewoon onderwijs, nieuwe kunstacademies, volwassenenonderwijs en een nieuw internaat bij.

Modale Vlamingen kunnen mee investeren in deze scholen: het kapitaal zal opengesteld worden voor particuliere middelen. Je kan dan aandeelhouder worden van de nieuwe scholen die gebouwd worden. “Een veilige investering die op meer dan 1 manier loont”, zegt Weyts. “Voor de spaarder én voor de toekomst van Vlaanderen”.

Hoe je een aanvraag kan indienen voor Scholen van Vlaanderen en hoe de projecten geselecteerd worden, lees je hier.

Bron:
Persmededeling 13 november 2023
Kabinet van de viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams Minister Van Onderwijs Ben Weyts