principes

De principes van de energielening zijn:

  • een maximum leningsbedrag van 1 000 000 euro (excl. btw) per vestigingsplaats
  • het leningsbedrag kan opgenomen worden in een periode van 2 jaar, in één of meerdere opnames volgens de vordering van de werken en de daarmee gepaard gaande facturatie
  • een renteloze lening, u betaalt geen interesten
  • duurtijd:
    • de maandelijkse terugbetaling gebeurt op 15 jaar voor de installatie van zonnepanelen
    • de maandelijkse terugbetaling gebeurt op 20 jaar voor andere investeringen in hernieuwbare energie of energie-efficiëntie, al dan niet in combinatie met de installatie van zonnepanelen