veel gestelde vragen

1. Ik heb al een dossier dat op de wachtlijst staat bij AGION. Kan ik nog een aanvraag indienen voor een energielening?

Voor investeringen in hernieuwbare energie en energie-efficiëntie kan een school steeds een renteloze energielening aanvragen. Er is geen impact op uw wachtlijstdossier. Voor het toekennen van energieleningen is een extra budget voorzien dat volledig los staat van de budgetten voor de reguliere financiering van een infrastructuurproject.

2. Ik heb een dossier waarvoor momenteel een subsidieprocedure loopt. Kan ik hiervoor gebruik maken van de energielening?

De subsidieprocedures van AGION zijn compatibel met de energielening. Wanneer uw subsidieproject investeringen bevat in hernieuwbare energie en/of energie-efficiëntie kan u een energielening aangaan voor de financiering van uw eigen aandeel in deze investeringen.

3. Welke procedure overheidsopdrachten moet ik gebruiken om een installateur aan te duiden?

Als u geen gebruik maakt van de beschikbare raamcontracten via VEB of Fluvius moet u een procedure gebruiken conform de wetgeving overheidsopdrachten. Raadpleeg de procedurewijzer overheidsopdrachten om de meest geschikte procedure te selecteren.

4. Heb ik een bouwvergunning nodig voor het plaatsen van zonnepanelen?

Het plaatsen van zonnepanelen is in de meeste situaties vrijgesteld van een vergunning voor stedenbouwkundige handelingen.

Algemene regels op Vlaams niveau m.b.t. vrijstelling en melding:

  • Op een plat dak kan de plaatsing van zonnepanelen vrijgesteld zijn als de installatie niet hoger dan 1 meter boven de dakrand komt.
  • Op een hellend dak kan de plaatsing van zonnepanelen vrijgesteld zijn zolang ze geïntegreerd worden in het hellende dakvlak. Onder zonnepanelen geïntegreerd in het hellende dakvlak wordt verstaan : 
    • ofwel bovenop de feitelijke dakbedekking en dus in dezelfde helling maar ertegen of enkele centimeters erboven 
    • ofwel ertussenin of ter vervanging geplaatst en bijgevolg zelf als dakbedekking fungerend

De gemeente waar de werken plaatsvinden, kan steeds strengere voorschriften uitvaardigen dan de algemene regels die op Vlaams niveau gelden. Ze kan dat op basis van lokale wetgeving, zoals een Bijzonder Plan van Aanleg (BPA) of een Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP). 

Neem contact op met de gemeente als u werken wil uitvoeren en zeker wil zijn of u daarvoor een vergunning nodig heeft, een melding volstaat of de werken vrijgesteld zijn van vergunning.

Meer info op Omgevingsloket Vlaanderen.