Eerste uitrusting

Schoolgebouw Oscar Romerocollege Dendermonde fotograaf AG Real Estate

Eerste uitrusting is uitrusting die:

 • aangebracht wordt bij nieuwbouw of verbouwingswerken
 • onontbeerlijk is voor het gebruik van de infrastructuur
 • onroerend is uit haar aard of door bestemming

Voor de subsidiëring is geen afzonderlijke procedure voorzien. Deze maakt onderdeel uit van een procedure voor nieuwbouw of verbouwing.

Algemene voorwaarden:

 • De eerste uitrusting moet het gevolg zijn van werken die AGION subsidieert in hetzelfde subsidiedossier.
 • Het moet gaan om eerste uitrusting en geen vervangingsuitrusting.
 • De uitrusting dient betrekking te hebben op de uitgevoerde werken.
 • De kostprijs van de eerste uitrusting moet beduidend lager zijn dan de kostprijs van de werken. Er kan een uitzondering worden gemaakt voor de uitrusting van labo’s, leskeukens, …

Deze werken zijn subsidiabel maar worden niet als eerste uitrusting gezien en kunnen buiten de financiële norm gehouden worden.

Onroerend uit haar aard of door bestemming:

Enkel uitrusting die op een duidelijke wijze verenigd is met het gebouw (incorporatie), die ingebouwd of vast verbonden is aan het gebouw kan gesubsidieerd worden. Uitrusting die kan functioneren zonder hechting aan de grond of de muur is bijgevolg niet subsidiabel, tenzij deze onroerend is door bestemming.

Kasten worden bijvoorbeeld enkel gesubsidieerd indien het gaat om vaste kasten (gemonteerd aan de vloer of de muur) of kasten die als muurgeheel dienen.

Bij verbouwingswerken is de uitrusting in volgende gevallen subsidieerbaar:

 • bij een bestemmingswijziging; bijvoorbeeld: zolder wordt klaslokaal, 2 lokalen worden biologielokaal,…
 • bij een grondige verbouwing van een bestaand lokaal/gebouw, waarbij de verouderde eerste uitrusting ook vervangen wordt:
  • de  werken  omvatten  de  totale  verbouwing  van  dit lokaal en bestaan uit afbraak, algemene bouwwerken, 
   technieken, afwerking. Het resultaat is een afgewerkt geheel;
  • de kostprijs per m² kan een indicatie zijn dat het een grondige verbouwing betreft;

Voorbeelden van subsidiabele eerste uitrusting:

 • eerste uitrusting van lokalen:    
  • vaste kasten
  • vaste schrijf-, prik- en magneetborden
  • multimediatoestellen, audio- en videoapparatuur en vaste projectieschermen
  • AED-toestel
    
 • eerste uitrusting van specifieke lokalen: 
  • vaste uitrusting receptie (desk, zitbanken)
  • pictogrammen, berichtenkasten en -borden
  • vaste uitrusting vestiaire en gangen (kapstokken, lockers, kasten, zitbanken) 
  • vaste uitrusting sanitair (handdoekautomaten, zeepbakjes, spiegels, handendrogers, wc-rolhouders) 
  • vaste uitrusting keukens (ingebouwde toestellen, spoelbakken en alle toestellen onroerend door bestemming) 
  • vaste uitrusting kleuterspeelruimte (binnenzandbakken, speeltuigen) 
  • vaste uitrusting computerlokaal (computertafels) 
  • vaste uitrusting bibliotheek en archiefruimte (rekken, kasten) 
  • vaste uitrusting auditoria (podium, klapstoelen, meubilair, audio- en videoapparatuur, borden, schermen) 
  • vaste uitrusting wetenschapslokalen (basen-, zuur- en chemicaliënkasten, labotoestellen) 
  • vaste uitrusting taallabo’s 
  • vaste uitrusting leskeuken (ingebouwde toestellen, spoelbakken en alle toestellen onroerend door bestemming) 
  • vaste uitrusting technologielokalen (werktafels, machines, energieblokken) 
  • vaste uitrusting werkplaatsen (hefbruggen, spuitcabines, lasposten)
  • vaste uitrusting internaatkamers (bedden, kasten, kapstokken)
    
 • eerste uitrusting van turn- en sportinfrastructuur: 
  • vaste uitrusting kleedkamers (zitbanken, kapstokken, handen- en haardrogers)
  • vaste uitrusting turn- en sportzalen (sportramen, klimkaders, klimtouwen,… ook doelen en netten voor balsporten, waarbij het net of minstens één doel vastgemaakt is aan de muur of door middel van palen via potten/haken aan de vloer wordt bevestigd, incl. accessoires zoals rolwagens).
    
 • eerste uitrusting omgevingswerken: 
  • vaste uitrusting fietsenberging (fietsrekken) 
  • vaste uitrusting speelplaatsen (speeltuigen, klimrekken en -muren, zandbakken, bloembakken, zitbanken)
  • vaste uitrusting sportvelden 
  • brievenbussen, vlaggenmasten, slagbomen 
  • laadpunten voor elektrische fietsen en andere voertuigen
    
 • eerste uitrusting netwerken 
  • centrale computer of hoofdcomputer exclusief ter ondersteuning van de infrastructuur (hvac, beveiliging, telefonie)
  • Het volgende is niet subsidiabel:
   • software
   • terminals/servers
   • printers 
   • andere roerende uitrusting