In de kijker

Laat nu een EPC NR opmaken

Vanaf 1 januari 2024 moeten alle schoolgebouwen en alle overige overheidsgebouwen en publieke gebouwen beschikken over een energieprestatiecertificaat voor niet-residentiële gebouwen (EPC NR). Vanaf dan vervangt het EPC NR het huidige EPC voor publieke gebouwen.


Wat is EPC NR?

Het EPC NR is een certificaat dat de energiezuinigheid weergeeft van een niet-residentiële gebouweenheid en toont hoeveel inspanningen nog nodig zijn om te renoveren tot een koolstofneutrale gebouweenheid. 

Het energieprestatiecertificaat bevat

 • een energiescore dat de energieprestatie van het gebouw en de installaties weergeeft
 • een energielabel (van G tot A) dat het aandeel hernieuwbare energie in het totale gemeten energieverbruik weergeeft

Een EPC NR is 5 jaar geldig.

Dit certificaat is al verplicht sinds 1 januari 2023 bij notariële overdracht en verhuur.


Waarom EPC NR?

De invoer van het EPC NR kadert in de Vlaamse langetermijnrenovatiestrategie. Tegen 2050 moet de CO2-uitstoot van alle gebouwen in Vlaanderen drastisch naar beneden. Het EPC NR is een hulpmiddel voor de eigenaars of houders van een zakelijk recht van een gebouweenheid om deze doelstelling mee te realiseren.


Wie maakt een EPC NR op?

Het certificaat moet worden opgemaakt door een energiedeskundige type D. Er is geen vaste kostprijs voor een EPC NR. De prijs hangt af van de grootte en de complexiteit van het gebouw en de verplaatsingskosten van de energiedeskundige type D.

Als school kan u gebruik maken van het raamcontract van het Vlaams Energiebedrijf (VEB) om een EPC NR te laten opmaken.
 

Wat als u niet beschikt over een EPC NR?

Er kunnen steeds controles uitgevoerd worden op de aanwezigheid van een EPC NR. Als blijkt bij controle blijkt dat er geen geldig EPC NR aanwezig was, kan een administratieve geldboete tussen de 500 en 5000 euro opgelegd worden. Dit is vastgelegd in artikel 13.4.10, §2 van het Energiedecreet.

 

Nieuws

Ons nieuws

29 september 2023

12.290 nieuwe schoolbanken in Vlaanderen

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts investeert € 33 miljoen euro in schoolgebouwen van het gesubsidieerd onderwijs. Zij kunnen namelijk financiële steun krijgen voor nieuwe of te renoveren schoolgebouwen. Er komen in heel Vlaanderen investeringen voor in totaal 12.290 leerlingen. “We kunnen de onderwijskwaliteit enkel verhogen wanneer we ook in infrastructuur blijven investeren”, zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts. “Net daarom beslisten we deze regeerperiode € 500 miljoen extra in schoolinfrastructuur te investeren. In totaal wordt er deze periode € 3 miljard geïnvesteerd. Dat is een recordbedrag.”

Lees meer

18 september 2023

Asbestveilige school? Meld u aan bij OVAM

In heel wat schoolgebouwen in Vlaanderen die vóór 2001 gebouwd zijn komt asbest voor. De OVAM zet samen met AGION de schouders onder de versnelde afbouw van asbest in scholen. Wij ondersteunen u om uw schoolgebouw asbestveilig te maken.

Lees meer

28 augustus 2023

Huursubsidies aanvragen kan nog tot en met 15 september

AGION lanceerde eind vorig jaar een zesde oproep voor huursubsidies.

Scholen uit het gesubsidieerd onderwijs kunnen hierdoor huursubsidies aanvragen om (extra) infrastructuur te realiseren.

Indienen voor deze oproep is nog mogelijk tot en met 15 september. Online formulieren die na middernacht worden verstuurd zijn niet meer ontvankelijk.

Lees meer over de aanvraagprocedure, de algemene voorwaarden, de selectie en het verdere verloop van de aanvraag

Lees meer

Onze meest recente investeringen
 • tot 25.000 € subsidie
 • tot 50.000 € subsidie
 • tot 100.000 € subsidie
 • tot 150.000 € subsidie
 • tot 200.000 € subsidie
 • tot 250.000 € subsidie
 • tot 500.000 € subsidie
 • tot 1.000.000 € subsidie
 • meer dan 1.000.000 € subsidie

De raad van bestuur keurt maandelijks de infrastructuurdossiers goed. De bovenstaande kaart toont per gemeente de investeringen sedert januari 2020.

Aantal vernieuwde plaatsen
 • 0
  Leerlingen in vernieuwde infrastructuur
 • 0
  Extra plaatsen

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts heeft sedert januari 2020 via AGION 644 miljoen euro toegekend aan grote scholenbouwprojecten zoals een volledige nieuwbouw. 

De Vlaamse Regering heeft ook extra capaciteitsmiddelen voorzien voor 2023-2024. 257 873 leerlingen maken gebruik van deze vernieuwde infrastructuur, 20 529 hiervan zijn extra plaatsen.

Details investeringen september 2023