regelgeving

Hier vindt u de belangrijkste wetgeving die van toepassing is op de werking van AGION

  • Schoolpactwetgeving
  • Fysische en financiële normen
  • Wetgeving overheidsopdrachten
  • btw-regeling
  • Zakelijk recht  
  • Oprichtingsdecreet AGION
  • Decreet voor energieprestaties in scholen