Hoe kan u een energielening aanvragen

Om een energielening aan te vragen dient u volgende documenten in:

  • het aanvraagformulier Energielening
  • een schriftelijk verslag van de marktbevraging overeenkomstig de wetgeving overheidsopdrachten
  • de weerhouden offerte van de installateur
  • een eigendomsakte of een zakelijk recht van minstens 15 jaar

Ook de eventuele kosten voor het inwinnen van een voorafgaand deskundig advies kunnen deel uitmaken van de lening. Bezorg dan ook volgende documenten:

  • het deskundig advies
  • de factuur van het advies

Dient u een aanvraag in voor het plaatsen van zonnepanelen? Bezorg ons dan ook een berekening van de investeringskost en de terugverdientijd. Voor deze berekening kan de school gebruik maken van de zonnekaart. De zonnekaart is een rekenmodel, het beslist automatisch op basis van een aantal voorgeprogrammeerde keuzes. U kan de berekening ook personaliseren. Omdat scholen een specifiek verbruiksprofiel hebben, geniet een berekening op maat de voorkeur.

zonneplan.jpg

U bezorgt de bovenstaande documenten ingescand aan AGION via energielening@agion.be