Bouwprogramma

In aanwezigheid van minister van Onderwijs opende begin november 2018 de Gazo-site in Sint-Truiden. De site omvat een mix van verschillende publieke functies: een basisschool, een muziekschool, de stedelijke dienst jeugd en de dienst evenementen, een jongerencampus met fuifzaal en feestzaal, een welzijnscampus, een ondergrondse parking en vijftien appartementen.

Basisschool Sint-Rita was al langer op zoek naar een oplossing voor hun groeiende schoolpopulatie en de verouderde infrastructuur. Het project 'Gazometersite' bleek een ideale oplossing.

Het nieuwe gebouw biedt onderdak aan zo'n 400 leerlingen. De school deelt een aantal ruimtes zoals onthaal, secretariaat, opslagruimtes, ... met de Academie Haspengouw Podium. De overige ruimtes zoals speelplaats, keuken, refter en sportzaal zijn toegankelijk voor multifunctioneel gebruik of openstelling. Bijvoorbeeld tijdens de schoolvakanties voor nieuwe vakantiewerking van alle stedelijke vrijetijdsdiensten.

Projectfoto's

Buitenaanzicht

Binnenaanzicht