Bouwprogramma

In de gemeentelijke basisschool Polderbos in de Pinte werd het bestaande schoolgebouw uitgebreid. De intensieve samenwerking met directie en
lerarenkorps speelde in dit proces een essentiële rol. De diverse verbouwingen konden het pedagogisch project van de school versterken. De duplex-niveaus die uitgeven op de buitenklassen, de bijzondere speelplaatsinrichting en de overdekte speelplaats zijn hiervan het bewijs. Constructieve eenvoud, standaardmaterialen modulering en huid versus structuur en
een prefab betonstructuur waren de uitgangspunten voor het ontwerp.
 

Projectfoto's

Buitenaanzicht

Binnenaanzicht