Bouwprogramma

Door de hoge capaciteitsdruk in de omliggende (deel)gemeenten komen heel wat leerlingen naar de gemeentelijke basisschool Beigem. Om de huidige plaats optimaal te benutten
werd een bestaand (oud) gebouw afgebroken. Het nieuwbouwprogramma omvatte een houtskeletbouw met zes nieuwe lokalen: twee kleuterklassen, twee klassen van de eerste graad en
twee zorglokalen. De school stelt de sportzaal open voor de plaatselijke fanfare en de dansclub.

Projectfoto's

Buitenaanzicht

Binnenaanzicht