Bouwprogramma

Door het project worden de aftandse gebouwen afgebroken en vervangen door moderne, functionele en duurzame gebouwen. Door een efficiƫnter ruimtegebruik komt plaats vrij voor de aanleg van parkeer- en manoeuvreerruimte, een fietsenberging en een speelplaats. In het nieuwe schoolgebouw worden voorzien:

3 klaslokalen lager onderwijs; 5 klaslokalen kleuteronderwijs; een snoezelruimte, sanitair, een technologieklas, 2 kleinere lokalen voor onder meer levensbeschouwelijke vakken, een refter, een polyvalente ruimte, een berging. Ook worden omgevingswerken voorzien.

Projectfoto's

Buitenaanzicht

Binnenaanzicht