Bouwprogramma

MPI 't Craeneveld Oudenaarde - Op de campus van deze basisschool van het Buitengewoon Onderwijs voldeden twee van de vier gebouwen op veel vlakken niet meer aan de normen. Er is een nieuwbouw opgetrokken van 3.000 m². Het project is een ontwerp van Frencken Scholl Architecten en omvat klaslokalen, burelen voor personeel, een aantal vakspecifieke lokalen,een refter, keuken en sportfaciliteiten.

Projectfoto's

Buitenaanzicht

Binnenaanzicht