subsidiëring

Er is een specifieke subsidie van toepassing voor het realiseren van de scholen binnen het Pilootproject Passiefscholen. Deze regeling geldt enkel voor de geselecteerde projecten van het Pilootproject.

De financiële norm voor het bouwen volgens de passiefhuisstandaard werd vastgelegd op 1.410 euro/m² (bruto-oppervlakte). Dit betekent een verhoging van 235 euro/m² ten opzichte van de financiële norm voor schoolgebouwen die niet beantwoorden aan het E70-peil.

AGION financiert deze meerkost voor 100%, dit in tegenstelling tot de basissubsidie die gedeeltelijk wordt gefinancierd (70% voor basisonderwijs, 60% voor andere onderwijsniveaus).

De geselecteerde passiefscholen die worden gerealiseerd door de DBFM-vennootschap ontvangen 100% subsidies voor de toename van de beschikbaarheidsvergoeding ten gevolge van de meerkosten van het passief bouwen.

De vermelde subsidiebedragen zijn vastgelegd op 1 januari 2007 en exclusief btw, de algemene kosten en contractuele prijsherzieningen. Deze bedragen worden vanaf die datum maandelijks geïndexeerd.