Systeembouw

Onder systeembouw verstaat AGION het bouwen uit prefab bouwonderdelen, zoals vloeren, wanden en daken, die op de bouwplaats tot één geheel samengevoegd worden. Deze bouwmethode maakt gebruik van betonproducten, hout of staal.

Binnen systeembouw onderscheiden we 2 types:

  • Tijdelijk of semipermanente systeembouw; mobiel, demontabel, herbruikbaar 
  • Permanente systeembouw; lange termijn, voorzien van een fundering, niet als geheel demontabel, niet als geheel herbruikbaar 

Tijdelijke of semipermanente constructies worden niet beschouwd als nieuwbouwwerken, zoals bepaald in artikel 17 van de schoolpactwetgeving. Zo subsidieert AGION geen containerklassen aangezien deze vanuit subsidiërend oogpunt tijdelijke oplossingen blijven (<20 jaar) en bedoeld zijn om binnen korte termijn terug te verkopen of te wijzigen van bestemming.AGION kan wel permanente systeembouw voor de nieuwbouw en uitbreiding van een bestaande school subsidiëren. Het moet dan wel gaan om werken met een onroerend karakter en bedoeld voor permanent schoolgebruik.

De subsidie kan enkel verleend worden op voorwaarde dat voldaan is aan alle wet– en regelgeving (EPB, brandveiligheid, toegankelijkheid, …) die van toepassing is.

Permanente systeembouw kan in sommige gevallen wel degelijk een oplossing bieden aan de eisen voor functionele, duurzame scholenbouw maar moet getoetst worden aan alle duurzaamheidscriteria. AGION wil daarom alle scholen die het gebruik van permanente systeembouw overwegen, vrijblijvend advies aanbieden.

Wenst u vrijblijvend advies over systeembouw? Neem contact op met kena@agion.be