wat is passief bouwen?

Gebouw Burgemeester Marnixschool Schoten fotograaf Steven Massart

Wat is een passiefschool?

Een passiefschool is een zéér energiezuinig schoolgebouw dat zowel in de winter als in de zomer een comfortabel binnenklimaat heeft met een minimaal energieverbruik. Door de toepassing van passieve strategieën in een goed doordacht ontwerp zijn de warmteverliezen en warmtewinsten in balans.

Passieve strategieën zijn:

  • het beperken van transmissie- en ventilatieverliezen door compact en luchtdicht bouwen en isoleren,
  • het benutten van passieve warmtewinsten door overdachte plaatsing van ramen en energieberekeningen,
  • het vermijden van oververhitting door zonnewering en
  • het gebruik van thermische massa.

Deze passieve strategieën zorgen er voor dat in de wintersituatie de warmteverliezen minimaal zijn en de warmtewinsten maximaal. In de zomersituatie helpen deze strategieën oververhitting en actieve koeling te vermijden.

Passiefstandaardcriteria binnen het Pilootproject

In het 'Decreet betreffende energieprestaties in scholen' van 7 december 2007 heeft de Vlaamse Regering de technische criteria van de passiefhuisstandaard voor het Pilootproject Passiefscholen bepaald. Voor de passiefhuisstandaard in het Pilootproject moet men ten minste voldoen aan:

  • een netto energiebehoefte voor verwarming kleiner of gelijk aan 15kWh/m².jaar;
  • een netto energiebehoefte voor koeling kleiner of gelijk aan 15kWh/m².jaar;
  • een luchtdichtheid (n50-waarde) kleiner of gelijk aan 0,6h-1;
  • een maximaal E-peil van E55.