Welke installateur?

Voor het plaatsen van de zonnepanelen en voor investeringen in energie-efficiëntie doet u best een beroep op een gecertificeerde installateur.

Het Vlaams Energiebedrijf biedt raamcontracten aan waarop je voor de plaatsing van zonnepanelen en voor investeringen in energie-efficiëntie een beroep kan doen. Het gesubsidieerd officieel onderwijs kan bij Fluvius terecht voor een raamcontract.

Als u geen gebruik maakt van het raamcontract kan u volgens de wetgeving overheidsopdrachten een installateur aanduiden.