budget

ZE2D0057.jpg

Om zijn opdracht te kunnen vervullen, ontvangt AGION jaarlijks machtigingen van de Vlaamse Regering.

In 2023 beschikt  AGION voor het gesubsidieerd onderwijs over de volgende machtigingen:

  • vrij gesubsidieerd onderwijs: 156 710 000 euro
  • officieel gesubsidieerd onderwijs:  42 543 000 euro

Daarnaast beschikt AGION over 98,938 miljoen euro voor het toekennen van energieleningen en 22,100 miljoen euro uit het klimaatfonds voor het uitvoeren van de klimaatacties voor onderwijs (deze middelen zijn ook inzetbaar in de komende jaren).