09 januari 2023

11.070 extra schoolbanken in basis- en secundair onderwijs

De Vlaamse Regering investeert in bijkomende schoolcapaciteit. Ieder kind zou namelijk een kwaliteitsvolle plaats in het onderwijs moeten hebben. In lijn met het ‘masterplan scholenbouw 2.0’ verhoogt de Vlaamse Regering de capaciteit waar de noden het hoogst zijn. Minister van Onderwijs Ben Weyts creëert nu 11.070 extra plaatsen, waarvan 2.343 in het basisonderwijs en 8.437 in het secundair onderwijs. “We investeren daarvoor de komende twee jaar voor bijna € 157 miljoen in scholenbouw”, zegt minister van Onderwijs Ben Weyts. “We zetten de inhaalbeweging voor meer en betere schoolinfrastructuur onverminderd verder. Onze kinderen en jongeren hebben recht op kwaliteitsvol onderwijs op een kwaliteitsvolle plek.”

Vlaanderen voorziet deze regeerperiode in totaal een recordbedrag van € 3 miljard voor nieuwe of vernieuwde schoolinfrastructuur. Dat is nog eens € 500 miljoen meer dan in de vorige regeerperiode, toen de inhaalbeweging werd ingezet. Ook het budget voorzien voor extra plaatsen in bestaande scholen is met € 360 miljoen historisch hoog, zelfs de helft méér dan in de vorige regeerperiode.

Heel wat steden en gemeenten worstelen met een veranderende demografie. De nood aan bijkomende schoolcapaciteit vormt daarbij een grote uitdaging. In verschillende steden en gemeenten is er in de toekomst nood aan extra schoolbanken, in het bijzonder in de centrumsteden. De capaciteitsmonitor dient als leidraad voor de investeringen in extra capaciteit. Die toont aan waar tegen schooljaar 2027-2028 een tekort wordt verwacht. Daarom focust de Vlaamse Regering bij de bouw van nieuwe schoolgebouwen in de eerste plaats op het secundair onderwijs, omdat de noden daar het hoogst zijn.

De komende twee jaar wordt daarom maar liefst € 157 miljoen geïnvesteerd in 11.070 extra schoolbanken. Dat zijn er concreet 2.343 in het basisonderwijs en 8.437 in het secundair onderwijs. Er wordt doelgericht geïnvesteerd in regio’s waar de nood aan extra banken het hoogst is. In het gewoon basisonderwijs gaat het onder meer over het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Vlaamse Rand (Vilvoorde, Halle, Dilbeek en Grimbergen). In het secundair onderwijs gaat het voornamelijk over de onderwijszones Antwerpen, Brussel en Gent. Maar ook in de regio’s Roeselare, Sint-Niklaas, Mechelen en Kortrijk komen extra schoolbanken.

“Goede infrastructuur is vitaal voor de onderwijskwaliteit. Vooral in het secundair onderwijs is er grote nood aan extra capaciteit. Daar zetten we dan ook sterk op in”, zegt minister Weyts. “De onderwijskwaliteit kan niet verhogen zonder te voorzien in de gepaste infrastructuur.”

Capaciteitsmiddelen en extra plaatsen

 

Regio

Extra middelen   

Extra plaatsen basisonderwijs

Extra plaatsen secundair onderwijs

Antwerpen

€ 31.114.123

+ 350

+ 1.335

Brasschaat

€ 6.474.572

+ 32

+ 448

Brussel

€ 22.174.439

+ 696

+ 1.205

Dendermonde

€ 4.897.419

0

+ 425

Dilbeek

€ 14.951.274

+ 436

+ 572

Geel

€ 1.571.023

0

+ 182

Gent 

€ 12.906.266

0

+ 1.050

Grimbergen

€ 5.155.941

+ 180

0

Halle

€ 4.989.328

+ 115

+ 265

Kortrijk

€ 6.702.987

0

+ 481

Lier

€ 4.612.370

0

+ 205

Lommel

€ 1.917.832

0

+ 100

Mechelen

€ 7.680.540

+ 88

+ 501

Mortsel

€ 1.750.000

+ 50

0

Roeselare

€ 7.573.345

0

+ 577

Sint-Niklaas

€ 7.716.812

+ 52

+ 575

Turnhout

€ 6.027.250

+ 384

+ 278

Vilvoorde

€ 8.742.430

+ 170

+ 318

Totaal

€ 156.957.951

+ 2.553

+ 8.517

 

Bron:

Persmededeling 8 januari 2023

Kabinet van de viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams Minister Van Onderwijs Ben Weyts