Nieuws

Ons nieuws

03 oktober 2022

Schoolbouwformule - Concentratiebevorderende aspecten in een veranderende leeromgeving

Dinsdag 8 november vindt er nieuwe editie van schoolbouwformule plaats.

Deze schoolbouwformule gaat dieper in op de aspecten die een invloed hebben op het concentratievermogen en welbevinden van zowel de leerlingen en studenten als het onderwijzend personeel.

Lees meer

03 oktober 2022

Indienen meerwerken en prijsziening voor bijkomende subsidiëring

Bijkomende subsidie voor hoge kosten van meerwerken en prijsherzieningen?

Dien ze in via aparte bisfacturen en bisstaten!
Meerwerken en prijsherzieningen op de gewone facturen, komen immers niet in aanmerking voor bijkomende subsidiëring.

Lees meer

03 oktober 2022

Aanrekening intresten bij terugvorderingen

Als een school subsidies van AGION heeft ontvangen, aanvaardt zij ook dat AGION het gebruik ervan kan controleren. Als de inrichtende macht de bestemming van de gesubsidieerde infrastructuur wil wijzigen of het zakelijk recht wil vervreemden of bezwaren, brengt zij AGION daarvan onmiddellijk op de hoogte.

Lees meer

03 oktober 2022

Nieuwe noodschool voor buitengewoon onderwijs in Antwerpen

Op 1 september 2023 opent een noodschool buitengewoon onderwijs voor 214 leerlingen de deuren aan de Columbiastraat op Luchtbal in Antwerpen. Zo komen er volgend schooljaar al een pak extra plaatsen bij voor kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking of een autismespectrumstoornis, in afwachting van de bouw van een school die in 2029 af moet zijn. De Vlaamse Overheid en de Stad Antwerpen investeren samen in totaal € 13 miljoen om dit mogelijk te maken voor een zeer kwetsbare doelgroep.

Lees meer

30 september 2022

Duizenden extra schoolbanken in Vlaanderen

Vlaams Onderwijsminister Ben Weyts investeert in de eerste schoolmaand van het nieuwe schooljaar meer dan €33 miljoen in 127 scholenbouwprojecten in Vlaanderen en Brussel. Met dat geld kunnen scholen hun gebouwen vernieuwen of uitbreiden. “Als we de kwaliteit van ons onderwijs willen opkrikken, dan ook de kwaliteit van onze klaslokalen”, zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts.

Lees meer

13 september 2022

Extra capaciteit voor opvang van kinderen op de vlucht uit Oekraïne

De Vlaamse Overheid voorziet bijkomende mogelijkheden en middelen specifiek om op een vlottere manier extra capaciteit te creëren.

Lees meer

09 september 2022

Duizenden extra schoolbanken

Minister van Onderwijs Ben Weyts investeerde net voor de start van het nieuwe schooljaar ruim € 31 miljoen in schoolinfrastructuur. Dat betekent goed nieuws voor 214 scholen verspreid over heel Vlaanderen en Brussel. Meer dan de helft van de middelen gaat naar grote werken, zoals een volledige nieuwbouw. “Als onze kinderen straks op 1 september terug naar school gaan, dan willen we voor hen allemaal een kwaliteitsvolle plaats”, zegt Weyts. “Dus investeren we deze regeerperiode € 3 miljard in schoolgebouwen – nog meer dan in de vorige regeerperiode”.

Lees meer

09 september 2022

Eerste steenlegging DBFM-project Egied Van Broeckhovenschool Molenbeek

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts legde op woensdag 31 augustus de eerste steen voor het eerste projectspecifieke DBFM project, de Egied Van Broeckhoven school; een nieuwe Nederlandstalige jezuïetenschool in Molenbeek. De 860 leerlingen kunnen in september 2024 hun intrek nemen in het nieuwe schoolgebouw.

Lees meer

02 september 2022

Vacature: Stafmedewerker huursubsidies en energieleningen

Bekijk hier onze vacature voor stafmedewerker huursubsidies en energieleningen

Lees meer

16 augustus 2022

10.000 extra schoolbanken

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts investeert 31 miljoen euro in nieuwe en hedendaagse schoolgebouwen. Over gans Vlaanderen zullen ruim 110 scholenbouwprojecten met deze investering aan de slag kunnen. “Een investering in scholenbouw is een investering in onze onderwijskwaliteit. En dus in onze eigen toekomst”, zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts.

Lees meer