Nieuws

Ons nieuws

22 mei 2023

Nieuw protocol voor asbestverwijdering

De Vlaamse Regering keurde op 12 mei een nieuw protocol voor asbestverwijdering in scholen goed.
Scholen kunnen nu door de OVAM gratis een asbestattest laten opmaken, beroep doen op expertisebegeleiding door een asbestdeskundige en een tussenkomst voor asbestverwijderingen krijgen. AGION zorgt voor een aanvullende subsidiëring.

Lees meer

10 mei 2023

Beperkte bereikbaarheid op maandag 15 mei 2023

Onze collega's van de afdeling Reguliere Financiering zijn op maandag 15 mei beperkt bereikbaar.

U kan uw vragen ook steeds sturen naar rf@agion.be

Lees meer

05 mei 2023

Nieuwe schoolbanken voor meer dan 10.000 leerlingen

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts investeert deze maand 35 miljoen euro in schoolgebouwen. Heel wat scholen krijgen financiële steun voor nieuwe of gerenoveerde schoolgebouwen. In heel Vlaanderen kunnen in totaal 115 scholen aan de slag. “Wie wil investeren in onderwijskwaliteit, moet ook investeren in kwaliteitsvolle schoolinfrastructuur”, zegt Weyts. “We hebben het budget voor scholenbouw deze regeerperiode opgetrokken tot 3 miljard euro. Die Vlaamse middelen maken het mogelijk dat ook andere partners gaan investeren. Zo gaat het in totaal om nog meer geld voor nieuwe schoolbanken”.

Lees meer

04 mei 2023

Expeditie 'Biofiel ontwerpen'

Op 23 mei start VIBE met de allereerste expeditie ‘Biofiel ontwerpen’. Ontdek hoe belangrijk de natuur is voor ons algemeen welzijn, wat biofolie is en hoe u de biofiele principes kan toepassen in uw projecten.

Lees meer

04 mei 2023

Oproep Natuur in je school

De Vlaamse Regering wil bijdragen aan een robuuste, veerkrachtige natuur. Daarom stimuleert ze scholen om hun schooldomein te vergroenen vanuit een geïntegreerde visie met aandacht voor biodiversteit.

Lees meer

17 april 2023

Nóg 5.667 extra schoolbanken in Vlaanderen

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts investeerde in maart 26,2 miljoen euro in nieuwe en gerenoveerde schoolgebouwen. Over heel Vlaanderen zullen concreet 78 scholenbouwprojecten met deze investering aan de slag kunnen. “We investeren in onze toekomst en in die van onze kinderen en jongeren”, zegt minister van Onderwijs Weyts. “Er komt deze regeerperiode maar liefst 3 miljard euro aan schoolinfrastructuur bij. Deze extra impuls, van maar liefst 500 miljoen euro, is hoger dan ooit.”

Lees meer

31 maart 2023

Renteplafond beschermt scholenbouw

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts voert een renteplafond in voor scholen die gebouwd zullen worden via een publiek-private-samenwerking. Concreet zal de Vlaamse Overheid bijspringen zodra de rentevoet meer dan 2% bedraagt. Dat is een belangrijke bescherming voor schoolbesturen die een zogenaamde beschikbaarheidsvergoeding zullen moeten betalen na de oplevering van hun nieuwe gebouwen. De snel oplopende rentes van dit moment dreigen deze kosten immers compleet te doen ontsporen. “We investeren deze regeerperiode € 3 miljard in schoolinfrastructuur en publiek-private-samenwerkingen zijn cruciaal om meer scholen te bouwen”, zegt Weyts. “De scholen konden de huidige rentestijgingen echter onmogelijk voorspellen. We willen niet dat ze afhaken en beschermen hen dan ook tegen de gevolgen”.

Lees meer

16 maart 2023

Extra geld voor scholenbouw

Vlaams Minister van Onderwijs Ben Weyts investeert in maart € 35 miljoen in schoolinfrastructuur. Dat betekent goed nieuws voor 116 scholen over heel Vlaanderen en Brussel. Met dat geld kunnen scholen hun gebouwen vernieuwen of uitbreiden. “We willen de kwaliteit van ons onderwijs versterken”, zegt Vlaams minister van onderwijs Ben Weyts. “Investeren in de kwaliteit van ons onderwijs is onlosmakelijk verbonden met investeren in de kwaliteit van onderwijsinfrastructuur.”

Lees meer

28 februari 2023

Schoolbouwformule - Educatieve disruptie, wat met de schoolarchitectuur?

Dinsdag 25 april vindt er een nieuwe editie van schoolbouwformule plaats.

Lees meer

17 februari 2023

Verlenging indieningstermijn tweede oproep Scholen van Vlaanderen

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts lanceerde in het najaar van 2022 een tweede oproep om deel te nemen aan het DBFM-programma 'Scholen van Vlaanderen'.
De indieningstermijn is verlengd. Scholen uit het gesubsidieerd onderwijs kunnen hierdoor tot en met 27 maart 2023 een aanvraag indienen bij AGION.

Lees meer