24 maart 2024

26 000 nieuwe schoolbanken dankzij huurondersteuning

De Vlaamse minister van Onderwijs maakt bijna € 9 miljoen per jaar vrij om 99 scholen te helpen om extra lokalen te huren. Dankzij deze huurondersteuning komen er in heel Vlaanderen extra schoolbanken voor bijna 26 000 leerlingen. “We kunnen de onderwijskwaliteit enkel verhogen wanneer we ook in infrastructuur blijven investeren”, zegt  Vlaams minister van Onderwijs. “Huren is een goede piste om snel en flexibel plaatsen bij te creëren”.

Schoolbesturen uit het gesubsidieerd onderwijs (gemeentelijk, stedelijk, provinciaal en vrij onderwijs) kunnen voor hun jaarlijkse huur financiële steun krijgen van AGION (Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs). Vlaanderen trekt deze regeerperiode € 3 miljard uit voor schoolinfrastructuur – nog eens een half miljard méér dan in de vorige regeerperiode, toen de inhaalbeweging werd ingezet. Maar het kost veel tijd om scholen te bouwen of te verbouwen. Daarom is huren voor scholen vaak een interessante piste om snel extra plaatsen te realiseren.

Vlaams minister van Onderwijs investeert nu zo’n € 9 miljoen per jaar in 99 schoolhuurprojecten in heel Vlaanderen. Dankzij deze steun kunnen scholen extra lokalen huren en komen er extra schoolbanken voor bijna 26 000 leerlingen. Scholen kunnen bijvoorbeeld een pand naast hun huidige gebouwen huren. Dit kan een leegstaand kantoorgebouw, een loods, een parochiekerk, een voormalige particuliere woning, een industrieel pand, een verdieping in een woonzorgcentrum of een multifunctionele zaal zijn. Maar ze kunnen de Vlaamse huursteun ook gebruiken voor de huur van nieuwe sporthallen of een nieuwbouw in samenwerking met de gemeente. Er komen extra plaatsen in het gewoon en het buitengewoon basis- en secundair onderwijs, in het volwassenonderwijs en in een internaat.

“Met deze huursteun kunnen we snel oplossingen bieden en extra schoolruimte creëren”, zegt Vlaams minister van Onderwijs. “Zo geven we ook een nuttige nieuwe invulling aan leegstaande gebouwen in de buurt van een school waar plaatsen tekort zijn”.

In Halle kan de Vrije Bassischool HHC Vondel en de Vrije Basisschool HHC Handbooghof 1 101 extra leerlingen op school ontvangen. Ze krijgen daarvoor een jaarlijkse subsidie van 320 193 euro.

Vrije Basisschool Sint Lambertus uit Mechelen kan dan weer rekenen op een jaarlijkse subsidie van 108 984 euro voor de huur van een nieuwbouw voor 370 leerlingen.

De twee instellingen van de Vrije Basisschool Regina Assumpta in Anderlecht zullen samen een nieuwbouw huren voor 760 leerlingen en ontvangen hiervoor een jaarlijkse subsidie van 96 874 euro.

De secundaire school Biotechnicum in Bocholt huurt een nieuwbouw voor 120 leerlingen en ontvangt hiervoor 53 454 euro per jaar.

In Sint-Niklaas huren de Vrije Lagere School Heilige Familie, Eerstegraadsschool Heilige Familie en Instituut Heilige Familie Secundair samen een nieuwbouw voor 725 leerlingen. Ze ontvangen hiervoor samen een jaarlijkse subsidie van 366 479 euro.

Het Centrum voor Volwassenenonderwijs CREO uit Roeselare ontvangt tenslotte een jaarlijkse ondersteuning van 370 692 euro voor de huur van een nieuwbouw voor 1 500 cursisten.

 

Provincie

Aantal projecten

Aantal plaatsen

Antwerpen 9 1 548
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 4 1 110
Limburg 14 3 338
Oost-Vlaanderen 16 3 338
Vlaams-Brabant 10 2 429
West-Vlaanderen 46 14 110
Totaal aantal nieuwe schoolbanken via huursubsidies 99 25 873

Bron:

Persmededeling 24 maart 2024

Kabinet van de viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams Minister Van Onderwijs