22 februari 2024

Aangepaste formulieren

Het agentschap paste de aanvraagformulieren aan naar aanleiding van het nieuwe afsprakenkader 'aankopen en werken na aankoop' en het decreet voor open scholen.

Graag gebruikt u voor alle aanvragen vanaf 1 maart 2024 de geactualiseerde formulieren: