23 november 2023

AGION informeert: donderdag 25 januari 2024 (volzet)

Deze infosessie is volzet! Interesse voor de infodag? Vul dit formulier in. Mochten er plaatsen vrij komen, contacteren wij u. Bij voldoende interesse bekijken we om deze infodag op een latere datum opnieuw te organiseren.

AGION informeert over de subsidie- en financieringsmogelijkheden voor de schoolinfrastructuur van het gesubsidieerd onderwijs

Voor de bouw, huur of aankoop van een gebouw of voor de verbouwingswerken aan een bestaand gebouw kunt u als school subsidies aanvragen bij AGION. AGION ondersteunt schoolbesturen uit het gesubsidieerd onderwijs bij het uitbouwen van een kwaliteitsvol en duurzaam schoolgebouwenpark.

Wenst uw school meer informatie over de verschillende subsidiemogelijkheden? Schrijf dan in  voor de infodag ‘AGION informeert’ op donderdag 25 januari 2024. Op deze infodag krijgt u in de voormiddag een algemene toelichting over onze dienstverlening. In de namiddag gaan we aan de hand van workshops dieper in op specifieke procedures.

Programma

9u30 – 12u30

Algemene toelichting:

 • Introductie AGION
 • Basisvoorwaarden subsidiëring
 • Overzicht van alle subsidiërings- en financieringsmogelijkheden
 • Subsidieberekening en waarborgverlening
 • Oproep naschools openstellen van schoolinfrastructuur

12u30 – 13u15

Middagpauze met broodjeslunch

13u15 – 15u

Workshops

 1. DBFM - Aanvraag indienen voor 3de oproep Scholen van Vlaanderen
 2. Energielening
 3. Reguliere financiering - Nieuwe subsidieaanvraag indienen
 4. Reguliere financiering - Betalingsaanvraag indienen

U kan max. 2 workshops volgen

U kiest zelf of u een halve dag of het hele programma volgt. Hebt u nog geen kennis van de verschillende subsidiëringsmogelijkheden, dan raden we u aan om zeker de voormiddag te volgen.

Doelgroep

Directie, lid van schoolbestuur, infrastructuurverantwoordelijke

Praktisch

 • Datum: donderdag 25 januari 2024
 • Locatie: Hendrik Consciencegebouw, Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel (het gebouw ligt op wandelafstand van station Brussel-Noord)
 • Deelname is gratis, inschrijven verplicht
 • We delen de presentatie na afloop op de website van AGION
 • Om iedereen voldoende kansen te geven om deel te nemen, kunnen er per inrichtende macht slechts 2 personen deelnemen. Het aantal deelnemers is beperkt, dus vol = vol!

Meer info? info@agion.be