22 augustus 2023

Asbestveilige school? Meld u aan vanaf 16 augustus

In heel wat schoolgebouwen in Vlaanderen die vóór 2001 gebouwd zijn komt asbest voor. De OVAM zet samen met AGION de schouders onder de versnelde afbouw van asbest in scholen. Wij ondersteunen u om uw schoolgebouw asbestveilig te maken.

De Vlaamse Regering wil Vlaanderen tegen 2040 volledig ‘asbestveilig’ maken. Dat betekent dat er enkel nog asbesttoepassingen in goede staat in onze leefomgeving aanwezig mogen zijn en dat al het risicovolle asbest veilig is weggenomen en opgeborgen.

Het actieplan Asbestafbouw streeft ook naar een versnelde verwijdering van asbesthoudende materialen die mogelijk asbestvezels vrijgeven.

Wilt u uw school nu al asbestveilig maken? Meld u dan aan bij de OVAM. U kunt rekenen op:

  • de actualisatie of verfijning van de asbestinventaris, als dit nodig is
  • 50% ondersteuning voor asbestverwijdering. AGION financiert daarbovenop het subsidiabel deel van de asbestverwijdering aan 70 % of 60 % afhankelijk van het onderwijsniveau.

Lees meer over de ondersteuning op de website van OVAM en schrijf u in voor de oproep voor een tussenkomst voor asbestverwijdering. De oproep loopt van 16 augustus 2023 tot en met 24 oktober 2023.

 

Ontdek meer  over omgaan met asbest.