18 januari 2024

Decreet open scholen

Veel scholen stellen vandaag al hun infrastructuur open als ruimte voor verenigingen en organisaties.

Met het decreet open scholen wil de Vlaamse Regering het buitenschools gebruik van schoolgebouwen nog verder verhogen om tegemoet te komen aan deze reële nood.  

Het decreet is gestemd in het Vlaams Parlement en treedt in werking op 1 maart 2024. 

Het decreet voegt een bijkomende voorwaarde toe om beroep te kunnen doen op investeringsmiddelen. De onderwijsinstellingen moeten hun infrastructuur openstellen voor derden als ze bij AGION subsidies aanvragen voor aankoop, nieuwbouw of grote renovaties. 

Raadpleeg het decreet 

Inspiratie opdoen over een open school? Bekijk onze digitale folder