09 januari 2024

€ 75 miljoen extra voor nieuwe schoolbanken

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts maakt € 75 miljoen bijkomende middelen vrij om te investeren in extra schoolbanken. Zo kunnen scholen zich nog beter voorbereiden op de verwachte groei van het aantal leerlingen tegen het schooljaar 2027-2028.  Weyts mikt met deze nieuwe oproep vooral op extra plaatsen in de technische en de beroepsopleidingen, op extra capaciteit in de B-stroom en op nog meer aanbod in het buitengewoon onderwijs. Scholen kunnen nog tot 20 februari 2024 een concreet project indienen. “In regio’s zoals mijn eigen Vlaamse Rand is een extra inspanning meer dan nuttig de komende jaren”, zegt Weyts. “We willen zeker zijn dat de extra plaatsen op tijd gerealiseerd worden en daarom lanceren we nog deze extra oproep, die aanvankelijk niet voorzien was. Wie investeert in onderwijskwaliteit, moet immers ook investeren in voldoende kwaliteitsvolle plaatsen in onderwijs”.

Vlaanderen voorziet deze regeerperiode een recordbedrag van € 3 miljard voor nieuwe of vernieuwde schoolinfrastructuur: nog eens € 500 miljoen méér dan in de vorige regeerperiode, toen de inhaalbeweging werd ingezet. Ook het budget voorzien voor extra plaatsen in de bestaande scholen is met € 360 miljoen historisch hoog: nog eens de helft méér dan in de vorige regeerperiode. Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts baseert zich voor zijn investeringsbeleid op een capaciteitsmonitor, die kijkt naar de verwachte demografische evoluties en voorspelt waar er eventueel plaatstekorten verwacht worden. De meest recente capaciteitsmonitor verwacht tegen schooljaar 2027-2028 een nieuwe piek in de leerlingenaantallen.

Weyts maakt nu € 75 miljoen bijkomende middelen vrij om te investeren in extra plaatsen in de klas. Zo zullen onze scholen zich nog beter kunnen voorbereiden op de verwachte groei van het aantal leerlingen tegen het schooljaar 2027-2028. Aanvankelijk was het niet gepland om in deze regeerperiode nog een oproep voor nieuwe capaciteitsprojecten te lanceren en was het de bedoeling om eerst te wachten op de opmaak van een nieuwe capaciteitsmonitor, maar Weyts wil zeker zijn dat de extra plaatsen op tijd gerealiseerd worden. Concreet mikt de Onderwijsminister vooral op extra plaatsen in de technische en beroepsopleidingen, extra capaciteit in de B-stroom en nog meer aanbod in het buitengewoon onderwijs.  Scholen kunnen nu nog tot en met 20 februari 2024 een projectvoorstel indienen.

“We willen dat het aanbod de vraag voor is, zeker in regio’s waar de vraag zeer voorspelbaar is, zoals in mijn eigen Vlaamse Rand”, zegt Weyts. “Alleen als we nu op tijd investeren, zijn we tegen 2027 klaar voor de extra leerlingen. We gaan bijvoorbeeld de mooie groei van ons technisch en beroepsonderwijs echt niet in gevaar brengen. Ik roep alle scholen met een uitbreidingswens op om nu een project in te dienen”.

Bron:

Persmededeling 7 januari 2024

Kabinet van de viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams Minister Van Onderwijs Ben Weyts