02 oktober 2023

Financiële steun voor infrastructuurwerken aan leersteuncentra

Sinds 1 september 2023 is het decreet leersteun in werking getreden. Een leersteuncentrum biedt ondersteuning aan scholen voor gewoon basis- en secundair onderwijs waar leerlingen met specifieke onderwijsbehoefte les volgen.

De nieuwe leersteuncentra zijn zelfstandige instellingen of maken deel uit van een school voor buitengewoon onderwijs. Om in aanmerking te komen voor financiële steun moeten deze onderwijsinstellingen (voorlopig) erkend zijn.

Erkenning en financiële steun

Een leersteuncentrum krijgt omkadering zowel voor directie, administratie als voor de leersteun in de klas. De totale omkadering wordt uitgedrukt in punten leersteun. 

Leersteuncentra komen in aanmerking voor financiële steun vanaf het schooljaar waarin ze voorlopig erkend zijn. 39 zelfstandige en 4 specifieke leersteuncentra zijn vanaf 1 september 2023 voorlopig erkend en kunnen bijgevolg aanspraak maken op investeringsmiddelen.

Fysische norm

De fysische norm bepaalt de maximale bruto-oppervlakte waarop een onderwijsinstelling recht heeft. De fysische norm voor leersteuncentra wordt als volgt berekend:  

de maximale bruto-oppervlakte, uitgedrukt in vierkante meter, voor een leersteuncentrum wordt verkregen door het aantal punten leersteun dat het leersteuncentrum ontvangt, te delen door 85 en te vermenigvuldigen met 3,5 vierkante meter.

Hoe financiële steun aanvragen?

Een leersteuncentrum kan een aanvraag voor financiële steun voor verbouwing- of nieuwbouwwerken, of aankoop van een gebouw indienen via deze formulieren: