03 oktober 2022

Nieuwe noodschool voor buitengewoon onderwijs in Antwerpen

Op 1 september 2023 opent een noodschool buitengewoon onderwijs voor 214 leerlingen de deuren aan de Columbiastraat op Luchtbal in Antwerpen. Zo komen er volgend schooljaar al een pak extra plaatsen bij voor kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking of een autismespectrumstoornis, in afwachting van de bouw van een school die in 2029 af moet zijn. De Vlaamse Overheid en de Stad Antwerpen investeren samen in totaal € 13 miljoen om dit mogelijk te maken voor een zeer kwetsbare doelgroep.

De laatste jaren stijgt het aantal plaatsen in het buitengewoon onderwijs fors, maar de vraag stijgt nóg sterker. Zo belanden er jammer genoeg nog heel wat kinderen op een wachtlijst. Er is onder meer veel vraag naar plaatsen ‘Type 2’ (kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking) en ‘Type 9’ (kinderen en jongeren met een autismespectrumstoornis, zonder verstandelijke beperking). In Antwerpen wordt er aan de Columbiastraat op Luchtbal tegen 2029 een compleet nieuwe school gepland, maar de Vlaamse Overheid en het Antwerps stadsbestuur willen graag sneller extra capaciteit voorzien om de grote noden in Antwerpen tegemoet te komen.

De Vlaamse Regering en het Antwerps stadsbestuur hebben nu groen licht gegeven voor een noodschool buitengewoon onderwijs die op 1 september 2023 de deuren kan openen. Zo komen er volgend schooljaar in Antwerpen 214 nieuwe plaatsen bij voor kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking (‘Type 2’) en kinderen en jongeren met een autismespectrumstoornis (‘Type 9’). Er wordt voorzien in tijdelijke infrastructuur die jaren kan dienen en die volledig is aangepast aan de noden van de doelgroep. Het wordt een campus waar zowel buitengewoon basisonderwijs als buitengewoon secundair onderwijs een plaats hebben.

Vlaanderen voorziet in totaal € 8,5 miljoen om dit project mogelijk te maken en de Stad Antwerpen trekt zelf ook € 4,5 miljoen uit voor huurkosten en investeringen.

“We zetten alle zeilen bij voor meer plaatsen in het buitengewoon onderwijs, zeker waar de noden groot zijn”, zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts. “Ik besef goed dat we niet alle noden meteen kunnen lenigen, maar we hebben de budgetten fors opgetrokken en zoeken oplossingen op korte en op lange termijn. Deze noodschool zal in Antwerpen een voelbaar verschil maken”.

“Als burgemeester was het voor mij ondraaglijk dat we deze kwetsbare kinderen geen gepast onderwijs konden geven in onze stad”, zegt Antwerps burgemeester Bart De Wever. “Ik ben dan ook zeer blij dat Vlaanderen en Antwerpen hun krachten verenigen en verantwoordelijkheid opnemen ten aanzien van deze kinderen en hun ouders. Met deze nieuwe school geven we hen perspectief en pakken we de wachtlijsten echt aan”.

“Vanuit de stad zijn we samen met ons stedelijk net en de Vlaamse Regering blijven zoeken naar oplossingen”, zegt Antwerps schepen van Onderwijs Jinnih Beels. “Het werk is nog niet af, maar ik ben zeer blij dat we door die samenwerking vanaf volgend schooljaar 214 nieuwe plaatsen kunnen voorzien voor leerlingen uit het buitengewoon onderwijs op onze campus in de Columbiastraat. Dat gaat om structurele plaatsen en vanuit de stad trekken we hiervoor € 4,5 miljoen extra uit. Hiermee is de wachtlijst niet volledig weggewerkt maar zetten we wel een grote stap in de goeie richting. Elk plekje telt.”

Bron:
Persmededeling 30 september 2022
Kabinet van de viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams Minister Van Onderwijs Ben Weyts