28 oktober 2022

Nieuwe oproep voor ‘Scholen van Vlaanderen’

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts lanceert een tweede projectoproep van het scholenbouwprogramma ‘Scholen van Vlaanderen’. Dit programma zal in totaal voor € 1 miljard extra schooloppervlakte realiseren. Scholen kunnen tot en met 27 februari 2023 een aanvraag indienen voor deze tweede van in totaal drie oproepen. Modale Vlamingen kunnen mee investeren in deze scholen: het kapitaal zal in elk project opengesteld worden voor particuliere middelen. Je kan dan bijvoorbeeld aandeelhouder worden van een school in jouw buurt. “Deze scholen worden meer dan ooit de scholen voor Vlaanderen én van Vlaanderen”, zegt Weyts. “We geven mensen de kans om letterlijk mee te investeren in de toekomst van onze kinderen”.

Vlaanderen investeert deze regeerperiode € 3 miljard in schoolinfrastructuur: nog eens € 500 miljoen méér dan in de vorige regeerperiode. Deze investeringen gebeuren op verschillende manieren en via verschillende kanalen, zoals renovatie van bestaande gebouwen, tijdelijk huren van extra gebouwen en uitbreidingswerken. Om nieuwe scholen te bouwen is de DBFM-formule (Design, Build, Finance, Maintain – Ontwerpen, Bouwen, Financieren, Onderhouden) erg succesvol gebleken. Bij dit soort publiek-private-samenwerking is het de school die een eigen invulling geeft aan de plannen, maar een private partner die vervolgens de financiering aanreikt, de verlangens van de school uitwerkt tot aanbestedingsklare projecten en alles in de markt zet. Zo worden de schoolbesturen maximaal ontlast.

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts lanceert nu de tweede projectoproep van het nieuwe scholenbouwprogramma ‘Scholen van Vlaanderen’. Dit programma is in totaal goed voor een investeringsgolf van € 1 miljard: 450.000 m² extra schooloppervlak, waar 85.000 leerlingen terecht kunnen. De eerste oproep werd eind 2021 gelanceerd en afgelopen zomer gaf de Vlaamse Regering groen licht voor de eerste 27 projecten. Nu is het tijd voor een tweede oproep, goed voor nog eens € 300 miljoen aan investeringen. Schoolbesturen kunnen tot en met 27 februari 2023 een aanvraag indienen.

Modale Vlamingen kunnen zelf ook spaargeld investeren in de ‘Scholen van Vlaanderen’. Het kapitaal zal in elk project opengesteld worden voor particuliere middelen. Je kan dan bijvoorbeeld aandeelhouder worden van een school in jouw buurt. Om de spaarders te beschermen, zullen ze pas kunnen instappen zodra het bouwrisico van de nieuwbouw ingeperkt is. “Dit wordt een veilige investering, die op meer dan één manier loont”, zegt Weyts. “Voor de spaarder én voor de toekomst van Vlaanderen”.

Hoe je een aanvraag kan indienen voor Scholen van Vlaanderen en hoe de projecten geselecteerd worden, lees je op de website van AGION.

 

Bron: kabinet minister Ben Weyts