04 mei 2023

Oproep Natuur in je school

De Vlaamse Regering wil bijdragen aan een robuuste, veerkrachtige natuur. Daarom stimuleert ze scholen om hun schooldomein te vergroenen vanuit een geïntegreerde visie met aandacht voor biodiversteit. De Vlaamse Regering maakt hiervoor 9 miljoen euro vrij.

Enkel volgende projecten in het Vlaamse Gewest komen in aanmerking:

  • projecten die leiden tot een netto-toename van de oppervlakte natuur of;
  • projecten die leiden tot een verbetering van de natuurkwaliteit of;
  • projecten die leiden tot het realiseren van een effectieve natuuroplossing voor klimaatadaptatie.

Natuur in je School financiert maximum 80% van de goedgekeurde projectbegroting. De gevraagde steun bedraagt minimum 20.000 euro en maximum 200.000 euro per project.

Wordt u project geselecteerd, dan kan u voor het deel dat niet via de oproep gefinancierd wordt een aanvullende subsidie aanvragen via de procedure in samenwerking met een andere subsidiërende overheid.

Als de werken deel uitmaken van een wachtlijstdossier en geselecteerd wordt, brengen we de tussenkomst van Natuur en Bos in mindering en berekenen wij onze subsidie op het resterende bedrag.

Op 10 mei 2023 13u30 vindt er een infosessie plaats over deze call.

Meer info over de oproep, de voorwaarden en de evaluatiecriteria

Projectoproep natuur in je school