31 maart 2023

Renteplafond beschermt scholenbouw

Onder voorbehoud van goedkeuring parlement

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts voert een renteplafond in voor scholen die gebouwd zullen worden via een publiek-private-samenwerking. Concreet zal de Vlaamse Overheid bijspringen zodra de rentevoet meer dan 2% bedraagt. Dat is een belangrijke bescherming voor schoolbesturen die een zogenaamde beschikbaarheidsvergoeding zullen moeten betalen na de oplevering van hun nieuwe gebouwen. De snel oplopende rentes van dit moment dreigen deze kosten immers compleet te doen ontsporen. “We investeren deze regeerperiode € 3 miljard in schoolinfrastructuur en publiek-private-samenwerkingen zijn cruciaal om meer scholen te bouwen”, zegt Weyts. “De scholen konden de huidige rentestijgingen echter onmogelijk voorspellen. We willen niet dat ze afhaken en beschermen hen dan ook tegen de gevolgen”.

Vlaanderen investeert deze regeerperiode € 3 miljard in schoolgebouwen – nog eens € 500 miljoen méér dan in de vorige regeerperiode. Een deel van die middelen gaat naar publiek-private-samenwerkingen die werken volgens de DBFM-formule (Design, Build, Finance, Maintain – Ontwerpen, Bouwen, Financieren, Onderhouden). Een schoolbestuur geeft dan de aanzet voor nieuwe gebouwen, maar een private partner staat in voor de financiering en werkt de verlangens van de school uit tot aanbestedingsklare projecten. Zo worden de schoolbesturen maximaal ontlast. Na oplevering van de gebouwen betaalt het schoolbestuur voor een aantal jaren een beschikbaarheidsvergoeding voor het gebruik van de gebouwen. Op dit moment komen geplande DBFM-projecten echter op de helling te staan, omdat de rentelasten op korte tijd enorm gestegen zijn. Scholen die niet zo lang geleden in simulaties nog uitgingen van een gunstigere rentevoet, zien hun hele project nu in het gedrang komen omdat de rentes het budgettair onhaalbaar maken.

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts reageert nu op de snel oplopende rentelasten en voert een renteplafond in voor schoolbesturen die onlangs in een DBFM-formule gestapt zijn of nog gaan stappen. Concreet zal de Vlaamse Overheid bijspringen zodra de rentevoet meer dan 2% bedraagt. Zo kunnen alle schoolbesturen met bouwambities hun plannen ook echt doorzetten. Het renteplafond maakt een groot verschil, want scholen moeten vaak vele jaren lang een beschikbaarheidsvergoeding betalen en de rentelasten kunnen stevig aandikken. Een voorbeeld om dit te verduidelijken: een school die tot voor kort in een financiële simulatie nog uit kon gaan van een beschikbaarheidsvergoeding van ongeveer € 150.000 per jaar zou zonder renteplafond binnen enkele jaren tot € 250.000 per jaar moeten betalen, door de huidige rentestijgingen. Met een veel hoger totaalbedrag als gevolg. Door de invoering van het renteplafond blijft het voor de school in dit voorbeeld ook binnen enkele jaren beperkt tot € 185.000 op jaarbasis. Het blijft zo beter beheersbaar voor de scholen. De Vlaamse Overheid vangt de meerkost op binnen het opgetrokken budget voor scholenbouw.  “We bieden de scholen met dit renteplafond broodnodige stabiliteit”, besluit Weyts.

Bron:

Persmededeling 30 maart 2023

Kabinet van de viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams Minister Van Onderwijs Ben Weyts