08 december 2022

Scholen huren voor 100.000 leerlingen

Scholen kunnen vanaf vandaag - en nog tot 28 april 2023 - huursubsidies aanvragen om sneller (extra) infrastructuur te realiseren. Er wordt voorrang gegeven aan projecten die veel extra schoolbanken creëren voor een langere periode en waarbij de extra infrastructuur buiten de schooluren ook gedeeld wordt met bijvoorbeeld sportclubs of jeugdverenigingen. Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts wil via huursubsidies in totaal 375 projecten voor samen 100.000 leerlingen ondersteunen. “Wie wil werken aan onderwijskwaliteit, moet ook werken aan een kwaliteitsvolle plaats voor elk kind”, zegt Weyts. “Waar de nood het hoogst is, willen we daarom nog meer werken met huur. Zo kunnen we sneller en flexibeler schakelen”.

Er is deze regeerperiode € 3 miljard voorzien voor schoolinfrastructuur – nog eens € 500 miljoen meer dan in de vorige regeerperiode. Deze investeringsgolf biedt perspectief voor in totaal ruim 1.000 nieuwe of gerenoveerde scholen. Huursubsidies zijn één manier om snel en flexibel extra capaciteit te creëren, omdat er bijvoorbeeld geen vergunnings- en bouwprocedures doorlopen moeten worden. Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts besloot om elk najaar een oproep rond huursubsidies te organiseren. In totaal moeten er zo 375 nieuwe projecten komen voor samen 100.000 leerlingen.

Scholen kunnen vanaf vandaag – en nog tot 28 april 2023 – huursubsidies aanvragen om sneller (extra) infrastructuur te realiseren. Scholen uit het gesubsidieerde onderwijs kunnen deze huursubsidies gebruiken om bijvoorbeeld een aangrenzend pand of een naburig gebouw om te toveren tot extra klassen. Andere scholen huren modulaire units waar klassen in ondergebracht worden. “Als we er maar voor zorgen dat elke leerling een plaats heeft in de klas”, zegt Weyts. “Met huursubsidies kunnen we kort op de bal spelen en de uitbreiding van de capaciteit versnellen”.

De raad van bestuur van het Agentschap voor Infrastructuur in Onderwijs (AGION) zal alle aanvragen voor huursubsidies inhoudelijk beoordelen. Er wordt voorrang gegeven aan projecten die veel extra capaciteit creëren voor een langere periode en waarbij de extra infrastructuur buiten de schooluren ook gedeeld wordt met bijvoorbeeld sportclubs of jeugdverenigingen. “Elke euro die we investeren, moet ten goede komen aan zoveel mogelijk jongeren”, besluit Weyts.

Bron:
Persmededeling 6 december 2022
Kabinet van de viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams Minister Van Onderwijs Ben Weyts