06 juni 2024

Scholen krijgen steun om hun infrastructuur te delen met de buurt

De Vlaamse Minister van Onderwijs en Sport investeert meer dan € 7 miljoen zodat 49 scholen hun infrastructuur kunnen delen met sportclubs, jeugdbewegingen of verenigingen uit de buurt. Dankzij die steun kunnen de scholen bijvoorbeeld een afzonderlijke toegang tot de refter maken, aangepaste kleed- en doucheruimtes voorzien bij de turnzaal of een toegangssysteem met badges installeren. Zo kan de infrastructuur ’s avonds, in het weekend of in de vakanties makkelijker gebruikt worden door buitenstaanders. “Er zijn veel verenigingen die wanhopig op zoek zijn naar een zaal, terwijl er om de hoek een school leeg staat”, zegt de Vlaamse Minister van Onderwijs en Sport. “We steunen nu heel gericht scholen die hun deuren willen opengooien. Vaak kan je met slechts enkele beperkte aanpassingen veel ruimte winnen voor sport, jeugd en lokaal gemeenschapsleven”. 

Vlaanderen beschikt over maar liefst 19 miljoen m² schoolinfrastructuur. Die infrastructuur wordt vooral tijdens de lesuren gebruikt. Scholen willen hun deuren wel openen voor andere functies en gebruikers, maar in de praktijk blijft dit multifunctionele gebruik nog te vaak relatief kleinschalig. Vaak zijn bijvoorbeeld de sporthal, polyvalente ruimte of lokalen van de school niet gebouwd om eenvoudig gebruikt te worden door buitenstaanders. Dat is jammer, want bijvoorbeeld sportclubs of jeugdbewegingen zijn vaak wanhopig op zoek naar goede infrastructuur om pakweg in de weekends te sporten, te spelen, creatieve activiteiten te ondernemen of samen te komen. De Vlaamse minister van Onderwijs en Sport  lanceerde deze regeerperiode al verschillende oproepen waarbij scholen steun kunnen krijgen om hun infrastructuur te delen met de buurt. 

De Vlaamse minister van Onderwijs en Sport investeert nu ruim € 7,3 miljoen zodat nog eens 49 scholen aanpassingen kunnen doen, waarna ze hun infrastructuur buiten de lesuren kunnen delen met sportclubs, jeugdbewegingen en andere lokale verenigingen. Het gaat om 40 basisscholen en 9 scholen van het secundair onderwijs. 4 scholen in Vlaams-Brabant, 5 scholen in Limburg, 10 scholen uit Oost-Vlaanderen, 14 scholen in West-Vlaanderen en 16 scholen uit de provincie Antwerpen krijgen extra middelen. Dankzij deze extra steun kunnen de scholen bijvoorbeeld een apart verwarmingssysteem voor de refter maken, zodat niet de hele school verwarmd moet worden als de chiro een eetfestijn geeft. Maar scholen kunnen het geld ook gebruiken om bijvoorbeeld de speelplaats aan te passen, zodat ook de lokale sportclub er leuke activiteiten kan organiseren. 

In Vlaams-Brabant gaat bijvoorbeeld het GO! Kompaz Zaventem een gebouw uit de jaren 1920 transformeren tot een multifunctionele sportruimte. In het Oostvlaamse Gentbrugge gaat Stedelijke Basisschool ’t Groen Drieske dan weer verouderde infrastructuur inruilen voor een avontuurlijke speelplaats, met buitensportruimte, een amfitheater en speeltoestellen: ideaal voor lokale jeugdbewegingen, de speelpleinwerking en vakantiewerking. 

“We investeren deze regeerperiode € 3 miljard in schoolinfrastructuur, dat is nog eens € 500 miljoen méér dan in de vorige regeerperiode, toen de inhaalbeweging werd ingezet”, zegt de Vlaamse minister van Onderwijs en Sport . “We willen dat al die euro’s zoveel mogelijk renderen en dat zoveel mogelijk mensen er mee van kunnen genieten. Er zijn in een jaar zo’n 182 schooldagen: we willen dat de lokale gemeenschap ook in de rest van het jaar kan gebruik maken van de schoolinfrastructuur. Scholen zijn al het kloppend hart van de gemeente tijdens de lesuren, ze kunnen dat ook zijn buiten de lesuren”.

Lijst scholen openstellen infrastructuur

Bron:
Persmededeling 6 juni 2024
Kabinet van de viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams Minister Van Onderwijs