07 juli 2022

‘Scholen van Vlaanderen’ kunnen letterlijk úw scholen worden

De Vlaamse Regering geeft groen licht voor de bouw van 27 splinternieuwe scholen, die samen plaats bieden aan 20.000 leerlingen en goed zijn voor een investering van meer dan € 400 miljoen.  Het gaat om de eerste ‘Scholen van Vlaanderen’: een nieuw scholenbouwprogramma van in totaal € 1 miljard. “Investeren in onderwijskwaliteit betekent ook investeren in extra stenen en schoolbanken”, zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts. “Voor het eerst krijgen de Vlamingen de kans om samen met ons mee te investeren in 27 bouwprojecten”.

Vlaanderen investeert deze regeerperiode € 3 miljard in schoolinfrastructuur: nog eens € 500 miljoen méér dan in de vorige regeerperiode. Deze investeringen gebeuren op verschillende manieren en via verschillende kanalen, zoals renovatie van bestaande gebouwen, tijdelijk huren van extra gebouwen en uitbreidingswerken. Voor de bouw van gloednieuwe scholen is de DBFM-formule (Design, Build, Finance, Maintain – Ontwerpen, Bouwen, Financieren, Onderhouden)  erg succesvol gebleken. Bij dit soort publiek-private-samenwerkingen is het de school die een eigen invulling geeft aan de plannen, maar een private partner die vervolgens de financiering aanreikt, de verlangens van de school uitwerkt tot aanbestedingsklare projecten en alles in de markt zet. Zo worden de schoolbesturen maximaal ontlast.

De Vlaamse Regering geeft nu groen licht voor de bouw van de eerste scholen van het nieuwe DBFM-scholenbouwprogramma ‘Scholen van Vlaanderen’. Het gaat om 27 splinternieuwe scholen die samen plaats zullen bieden aan 20.000 leerlingen en goed zijn voor 165.000 m² extra schooloppervlakte en meer dan € 400 miljoen investeringswaarde. Er zijn nieuwe basisscholen, nieuwe secundaire scholen, nieuwe scholen voor buitengewoon onderwijs, nieuwe kunstacademies en een nieuw internaat bij. De projecten zijn verspreid over heel Vlaanderen en Brussel. De nieuwe scholen voor buitengewoon onderwijs komen nog bovenop de eerdere extra investeringen in meer capaciteit in het buitengewoon onderwijs. Na de bouw van deze scholen zal Vlaanderen de schoolbesturen financieel ondersteunen om gedurende 30 jaar een zogenaamde beschikbaarheidsvergoeding te betalen aan de private partner die de school gerealiseerd heeft. Na die 30 jaar wordt het schoolbestuur dan definitief de eigenaar van alle gebouwen.

Voor deze eerste cluster van 27 scholen wordt nu via openbare aanbesteding een DBFM-vennootschap aangeduid die instaat voor ontwerp (design), bouw (build), financiering (finance) en onderhoud (maintain) van de nieuwe schoolinfrastructuur. Voor het eerst zal het kapitaal van deze cluster ook opengesteld worden voor particulieren. Dat betekent dat elke Vlaming die dat wil aandeelhouder kan worden van een school in de eigen buurt. Om de spaarders te beschermen, zullen ze pas kunnen instappen zodra het bouwrisico van de nieuwbouw ingeperkt is.

“Dit wordt een veilige investering, die op meer dan één manier loont”, zegt Weyts. “Mensen weten nu waar de eerste ‘Scholen van Vlaanderen’ komen en kunnen beginnen nadenken of ze mee willen investeren in deze projecten”. 

Dit najaar komt er al een nieuwe oproep voor de volgende reeks ‘Scholen van Vlaanderen’. Ook projecten die nu niet geselecteerd werden, kunnen dan opnieuw een aanvraag indienen. Het nieuwe scholenbouwprogramma is goed voor een investeringsgolf van in totaal € 1 miljard.

Bekijk hier de 27 geselecteerde projecten

Bron:
Persmededeling 7 juli 2022
Kabinet van de viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams Minister Van Onderwijs Ben Weyts