17 oktober 2023

Schoolbouwformule - Scholen in een inclusieve samenleving

Dinsdag 7 november vindt er nieuwe editie van schoolbouwformule plaats.

Hoe creëren we een (school)omgeving waarin iedereen gelijke kansen heeft en volledig kan deelnemen aan het maatschappelijke leven?

Deze schoolbouwformule gaat dieper in op aspecten die een invloed hebben op de realisatie hiervan, zoals o.a. het wegnemen van fysieke, sociale en attitude barrières maar ook de omgeving waar het onderwijs plaatsvindt. 

Meer info over het programma en de inschrijvingsmodule vindt u op schoolbouwformule