17 februari 2023

Verlenging indieningstermijn tweede oproep Scholen van Vlaanderen

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts lanceerde in het najaar van 2022 een tweede oproep om deel te nemen aan het DBFM-programma 'Scholen van Vlaanderen'.

De indieningstermijn is verlengd. Scholen uit het gesubsidieerd onderwijs kunnen hierdoor tot en met 27 maart 2023 een aanvraag indienen bij AGION.

De vooropgestelde timing voor de selectie van de projecten door de Vlaamse Regering blijft behouden en is voorzien tegen het zomerreces.

Lees meer over het programma, hoe u een aanvraag kan indienen en het verdere verloop van de procedure.