maak gebruik van de diensten van VEB

De Vlaamse overheid richtte in 2012 het Vlaams Energiebedrijf (VEB) op. Het VEB wil samen met u de klimaatdoelstellingen voor de publieke sector overtreffen, en dit door efficiënt energiebeheer. Het VEB heeft tot doel om een kwalitatief product te leveren tegen een scherpe prijs. De doelgroep omvat niet alleen scholen maar elke entiteit die een impact heeft op de overheidsbegroting.

Voordelen van een samenwerking met het VEB

De belangrijkste voordelen van een samenwerking met het VEB zijn:

  1. Scholen zijn onmiddellijk vrijgesteld van de eigen aanbesteding. Het VEB fungeert als een centraal aanspreekpunt voor alle energie gerelateerde diensten.
  2. Het VEB werken puur kostendekkend. Om de prijzen te drukken worden aankopen gebundeld in grotere aanbestedingen via raamcontracten en werkt het VEB op basis van een kostendekkende vergoeding zonder hierbij een winstdoel voorop te stellen. Dit biedt ook extra transparantie over de aangerekende kosten.
  3. Het VEB heeft zeer veel expertise opgebouwd met een zeer uitgebreide portfolio van partners.

Werkwijze van het VEB bij het uitvoeren van energiebesparende maatregelen

Veel scholen hebben oude gebouwen waarin niet alleen de gebouwschil (isolatie, schrijnwerk, beglazing) moet aangepakt worden, maar ook de stookplaats, verlichting en andere elementen aan renovatie toe zijn. Deze scholen krijgen vaak te maken met keuzestress die gepaard gaat met de uitgebreide mogelijkheden op het vlak van energiebesparende maatregelen. Ook de planlast om te komen tot een gunning van een aannemer vormt vaak een drempel.

Het VEB kan in eerste instantie begeleiden naar het meest gepaste renovatietraject. Via een aantal eenvoudige vragen wordt bepaald of een studie nodig is of onmiddellijk kan overgegaan worden naar het uitvoeren van de energiebesparende maatregel:

  1. Als er een studie nodig is, start het VEB met een haalbaarheidsstudie. Voor sommige projecten, wanneer de haalbaarheid evident is, kan onmiddellijk worden overgegaan naar een ontwerp of de detailstudie die vervolgens gebruikt kan worden om naar de aannemer te stappen.
  2. Als er geen studie nodig is of er al een studie is uitgevoerd via het VEB of een andere partij, stuurt het VEB onmiddellijk een aannemer ter plekke om de maatregelen uit te voeren, uiteraard na goedkeuring van de offerte.

Wil u energie besparen, maar weet u niet precies waar beginnen? Het VEB begeleidt u graag tegen een bepaalde kostprijs met een energiescan in het maken van de juiste keuzes, eventueel gekoppeld aan een lange termijn renovatieplanning.

Voorbeeld van een stookplaatsrenovatie

  • School X heeft al een aantal isolerende maatregelen uitgevoerd en wenst een stookplaats te renoveren.
  • Deze school voert een aanvraag in via het Portaal Energie-Efficiëntie van het VEB.
  • Vanwege de complexiteit van het project wordt beslist om eerst een studie op te maken.
  • Het VEB voert de studie uit. De school hoeft zelf geen aanbesteding uit te schrijven en personeelsleden in te zetten.
  • Ook wanneer de studie afgelopen is, maakt de school gebruik van de diensten van het VEB zodat ze ook daarvoor zelf geen aanbesteding moeten opzetten. Op deze manier is de school zeker van het vinden van een aannemer met een concurrentiële offerte, is het risico op problemen met de aannemer veel beperkter, zijn de materialen op voorhand gescreend en wordt een sterke tijdswinst geboekt.

Voor een installatie met een geraamde investeringswaarde van 122 000 euro, zou de totale kost voor een school neerkomen op 12 420 euro zonder ondersteuning van VEB. In een recente onafhankelijke studie werd bovendien berekend dat de totale kost gemiddeld een financieel voordeel van 6 065 euro oplevert ten opzichte van het zelf inzetten van eigen personeel.  

Hoe verloopt het indienen van een aanvraag?

Via het portaal kan u met enkele klikken een aanvraag indienen voor een vrijblijvend voorstel. Vervolgens contacteert één van de projectleiders van het VEB u en krijgt u op korte termijn een voorstel.