energieprestatie

De uitbouw van een duurzaam beleid met maximale aandacht voor rationeel energiegebruik in scholen is in vele opzichten belangrijk. De overheid en ook het Vlaamse onderwijs hebben een voorbeeldfunctie in het behalen van de doelstellingen op vlak van hernieuwbare energie en vermindering van de CO² uitstoot. Energiezuinige scholen kunnen bovendien fors besparen op hun energiefactuur en kunnen zo meer werkingsmiddelen besteden aan hun pedagogische doeleinden.

De Europese richtlijn ‘energieprestatie van gebouwen’ bepaalt dat vanaf 2021 alle nieuwe gebouwen Bijna Energieneutraal (BEN) moeten zijn. Ook aan renovaties worden eisen gesteld.

In 2023 is in Vlaanderen het EPC NR ingevoerd voor bestaande niet-residentiële gebouwen. Een EPC NR is verplicht bij verhuur en bij alle vormen van notariële overdracht in volle eigendom. Blijkt het gebouw bij de overdracht energetisch ondermaats, dan dringt zich een renovatieverplichting op binnen de vijf jaar.

Vanaf 1 januari 2024 is het hebben van een EPC NR verplicht voor schoolgebouwen en andere publieke gebouwen, ongeacht of er een notariële overdracht plaatsvindt.

Vanaf 1 januari 2030 zal een minimaal label opgelegd worden. Rond uitfasering van stookolieketels en voorzieningen voor elektrische voertuigen gelden reeds verplichtingen.

In Brussel moeten bestaande schoolgebouwen beschikken over een EPB-certificaat Openbaar Gebouw.

In deze rubriek gaan we dieper in op de energieprestatieregelgeving en alle huidige verplichtingen m.b.t. energie voor schoolgebouwen.