integrale toegankelijkheid

Integrale toegankelijkheid betekent dat gebouwen, omgeving en dienstverlening

  • bereikbaar,
  • bruikbaar
  • betreedbaar
  • bekend
  • begrijpelijk en
  • beschikbaar zijn voor iedereen.

Om te weten of de leefomgeving toegankelijk is moet ze dus getoetst worden aan de 6B’s. Ook betaalbaarheid is belangrijk.

Een integraal toegankelijk ontwerp is een ontwerp dat rekening houdt met de behoeften van iedereen. In de praktijk betekent dit dat producten, diensten en faciliteiten onafhankelijk en zelfstandig bruikbaar zijn voor iedereen.