Extra capaciteit voor opvang van kinderen op de vlucht uit Oekraïne

Schoolbesturen die voor de opvang van kinderen en jongeren uit Oekraïne de capaciteit van een school of vestigingsplaats tijdelijk willen uitbreiden, kunnen een subsidieaanvraag indienen voor de huur van bestaande gebouwen en tijdelijke modulaire units. De realisatie van tijdelijke schoolinfrastructuur wordt volledig gesubsidieerd.

Voor wie?

De tijdelijke onderwijsinfrastructuur is bedoeld voor de opvang van instromende minderjarigen in het onderwijssysteem.

Waarvoor?

U kunt een aanvraag indienen voor de realisatie van tijdelijke schoolinfrastructuur. Het kan gaan om :

  • de huur van een bestaand gebouw dat de afgelopen 3 jaar nog niet werd ingezet voor het basis- en secundair onderwijs.  Als terugvorderingen van toepassing zijn, moeten alle terugbetalingen gebeurd zijn.
  • de huur, plaatsing en andere kosten van tijdelijke modulaire units

De subsidieaanvraag kan worden ingediend voor bestaande, nieuwe of tijdelijke vestigingsplaatsen.

De termijn van de huurovereenkomst bedraagt minimaal 3 maanden en maximaal 2 jaar. Een verlenging van de huurovereenkomst is in functie van de nood mogelijk voor een extra termijn van maximaal 2 jaar.

Hoeveel subsidie?

Alle kosten die gepaard gaan met de realisatie van de tijdelijke schoolinfrastructuur voor noodopvang, worden volledig vergoed.

Volgende maximumbedragen zijn voorzien:

  • voor de huur van een bestaand gebouw geldt een maximale aanvangshuur van 118 euro per vierkante meter bruto-oppervlakte per jaar
  • voor de huur van de tijdelijke modulaire unit geldt een maximale aanvangshuur van 370 euro per vierkante meter bruto- oppervlakte per jaar.
  • voor de inrichting van een bestaand gebouw en van de tijdelijke modulaire units geldt een maximale eenmalige subsidie van 44 euro per vierkante meter bruto-oppervlakte
  • voor de eenmalige kosten voor nutsvoorzieningen, fundering en beperkte omgevingsaanleg van de tijdelijke modulaire units, geldt een maximale eenmalige subsidie  van 160 euro per vierkante meter bruto-oppervlakte van de onderwijshuisvesting.

AGION kan van de bovenvermelde bedragen gemotiveerd afwijken in geval van uitzonderlijke en concrete omstandigheden die te maken hebben met het te realiseren project. U onderbouwt dit correct, concreet en zo objectief mogelijk bij het indienen van de aanvraag.

De subsidie kan alleen worden toegekend aan inrichtende machten voor projecten die beantwoorden aan de fysische normen, vermeld in artikel 7 tot en met 30, van het zogenaamde normenbesluit.

Hoe aanvragen?

Om een huursubsidie aan te vragen, gebruikt u een van onderstaande formulieren.

U mailt het aanvraagformulier naar oekraine@agion.be

Is een afwijking van de hoger vermelde maximumbedragen van toepassing dan dient u ook een nota in met een correcte, concrete en zo objectief mogelijke motivering.

De raad van bestuur van AGION beoordeelt de aanvragen. Als hierom gevraagd wordt bezorgen de inrichtende machten aanvullende documenten, informatie of verduidelijkingen. Als die aanvullende documenten, informatie of verduidelijking niet tijdig wordt verschaft, kan AGION de aanvraag verwerpen.

Lees meer over andere onderwijsmaatregelen n.a.v Oekrainecrisis.