huursubsidies modulaire units

Ondanks de huidige subsidiemogelijkheden, is er nood aan de mogelijkheid om zeer snel en in het kader van uiterst dringende capaciteitsproblematiek een oplossing te vinden voor de huisvestingsbehoefte van de inrichtende machten.

Daarom kan AGION nu ook subsidies toekennen aan inrichtende machten uit het gesubsidieerd onderwijs voor de plaatsing en de huur van tijdelijke modulaire units.

Voor het gesubsidieerd onderwijs is hiervoor 750 000 euro budget voorzien.

Op dit moment is echter geen budget meer beschikbaar voor de huursubsidie voor modulaire units wegens uiterst dringende capaciteitsnood. AGION kan dan ook geen aanvragen meer aanvaarden en verwerken dit jaar. Van zodra hiervoor opnieuw budget beschikbaar is zal AGION dit communiceren via de website en de nieuwsbrief.

Lees in deze rubriek de bepalingen voor deze huursubsidies.