oproep huursubsidies

AGION kan periodiek huursubsidies toekennen aan inrichtende machten uit het gesubsidieerd onderwijs om een gebouw te huren dat voorheen nog geen enkele onderwijsbestemming had.

Een periodieke oproep voor het indienen van huursubsidieaanvragen is voorzien in de conceptnota Masterplan Scholenbouw 2.0.

Momenteel is er geen actieve huuroproep. De uiterste indieningsdatum van de zesde huuroproep liep tot en met 15 september 2023.

Wij zijn volop bezig met de verwerking van de dossiers.
De raad van bestuur van AGION selecteert begin 2024 de aanvragen die zijn ingediend in de zesde oproep. Van zodra deze beslissing genomen is, zullen we de contactpersoon en de belanghebbenden, doorgegeven in Renta, op de hoogte brengen.

Lees in deze rubriek de modaliteiten van deze financieringswijze

Heeft u vragen over de huursubsidies? Mail ons op huursubsidies@agion.be