Huursubsidies

AGION kan periodiek huursubsidies toekennen aan inrichtende machten uit het gesubsidieerd onderwijs om een gebouw te huren dat voorheen nog geen enkele onderwijsbestemming had.

Een periodieke oproep voor het indienen van huursubsidieaanvragen is voorzien in de conceptnota Masterplan Scholenbouw 2.0.

Elke inrichtende macht uit het gesubsidieerd onderwijs kon zich tot en met 15 september 2023 kandidaat stellen om een huursubsidie voor schoolinfrastructuur te verkrijgen.

Lees in deze rubriek de modaliteiten van deze financieringswijze

Heeft u vragen over de huursubsidies? Mail ons op huursubsidies@agion.be