aankoop

Wilt u een aanvraag indienen voor de aankoop van een gebouw? Gebruik een van onderstaande formulieren. Vanaf 1 juni 2020 verwacht AGION dat u niet langer oudere versies van het aanvraagformulier gebruikt. Mocht u nog een oudere versie gebruikt hebben, dan zal AGION u vragen om de meest recente versie te bezorgen.

U bezorgt ons zowel de Excelversie als een ingescande ondertekende versie. Louter de Excelversie volstaat als deze ondertekend werd.