aankoop

Wilt u een aanvraag indienen voor de aankoop van een gebouw? Gebruik een van onderstaande formulieren. 

U bezorgt ons zowel de Excelversie als een ingescande ondertekende versie. Louter de Excelversie volstaat als deze ondertekend werd.

Gebruik steeds de meeste recente versie van het aanvraagformulier. Mocht u nog een oudere versie gebruikt hebben, dan zal AGION u vragen om de meest recente versie te bezorgen.