nieuwbouw of verbouwingswerken

Wilt u een aanvraag indienen voor nieuwbouw of verbouwingswerken?  Gebruik een van onderstaande formulieren. Bij verbouwingswerken met een geraamde kostprijs van minder dan 125 000 euro (excl. btw), moet u de rubriek “berekening van de bestaande bruto-oppervlakte” niet invullen.

U bezorgt ons zowel de Excelversie als een ingescande ondertekende versie. Louter de Excelversie volstaat als deze ondertekend werd.

Gebruik steeds de meeste recente versie van het aanvraagformulier. Mocht u nog een oudere versie gebruikt hebben, dan zal AGION u vragen om de meest recente versie te bezorgen.

Op hoeveel m² heeft uw school recht?

De fysische normen uit het normenbesluit ‘fysische en financiële normen’ bepalen de globale maximale bruto-oppervlakte waar een school recht op heeft voor subsidiëring voor de nieuwbouw en renovatie van de infrastructuur (per vestigingsplaats). Om deze maximale bruto-oppervlakte te berekenen waarop de vestigingsplaats recht heeft, is de tellingsdatum van belang.  Lees meer over de berekening van de bruto-oppervlaktes en de tellingsdatum.

Een simulatie voor uw (ver)bouwproject?

Via het aanvraagformulier kunt u een simulatie doen van uw fysische normberekening. U moet hiervoor een aantal gegevens in vullen: het leerlingenaantal, bruto-oppervlaktes bestaande gebouwen, bouwjaren van de bestaande gebouwen,  enz...
Overschrijdt uw project de fysische norm? U kunt een aanvraag voor afwijking indien bij de commissie van deskundigen.