nieuwbouw of verbouwingswerken

Nieuwbouw VTI en CVO Brugge fotograaf Jan Darthet
Wilt u een aanvraag indienen voor nieuwbouw of verbouwingswerken?  Gebruik een van onderstaande formulieren. Vanaf 1 juni 2020 verwacht AGION dat u niet langer oudere versies van het aanvraagformulier gebruikt. Mocht u nog een oudere versie gebruikt hebben, dan zal AGION u vragen om de meest recente versie te bezorgen. Bij verbouwingswerken met een geraamde kostprijs van minder dan 125.000 euro (excl. BTW), moet u de rubriek “berekening van de bestaande bruto-oppervlakte” niet invullen.

U bezorgt ons zowel de Excelversie als een ingescande ondertekende versie. Louter de Excelversie volstaat als deze ondertekend werd.

Dit document is moeilijk toegankelijk voor visueel gehandicapten. Indien u als visueel gehandicapte problemen ondervindt, kan u mailen naar info@agion.be of telefoneren naar 02 221 05 06.